Vernieuwend aanbod voor peuters in Rijnwaarden en Zevenaar

4 Views

Beter aanbod, groter bereik, meer betrokkenheid van ouders en een betere aansluiting op het basisonderwijs. Dat zijn de vier doelen waarop de huidige colleges van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gezamenlijk inzetten met een nieuw aanbod voor peuters. Met ingang van 1 januari 2018 wil de nieuwe gemeente Zevenaar het peuterspeelzaalwerk omvormen naar peutergroepen en komende jaren extra investeren op deze vier doelen.

De peutervoorziening gaat onder de regels en bepalingen van de Wet Kinderopvang vallen.

Het voorstel is na een zorgvuldig proces tot stand gekomen, waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. De peutervoorziening van de nieuwe gemeente Zevenaar is vooruitstrevend te noemen.

Het nieuwe beleid wordt in september aan de gemeenteraden van Rijnwaarden en Zevenaar voorgelegd.

 

Van peuterspeelzaal naar peutervoorziening

De achtergronden van deze verandering vloeien voort uit het Rijksbeleid dat toe wil naar één voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen van 2 tot 4 jaar, per 1 januari 2018. In het huidige beleid subsidiëren de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden het peuterspeelzaalwerk. Voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand is er een voorschools educatieprogramma – 10 uur per week. Daardoor kunnen zij een betere start maken op de basisschool. In de nieuwe aanpak kunnen nog meer peuters deelnemen aan zo’n programma.

 

Bijdrage in de kosten

Door de nieuwe peutervoorziening wijzigt de rol van de gemeente voor diverse groepen ouders. Gemeenten betalen de peutervoorziening voor de ouders die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen. Ouders die wel gebruik kunnen maken van deze kinderopvangtoeslag betalen daaruit een deel van de kosten. Daarnaast financiert de gemeente de deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

 

Een sterke basis voor alle peuters

De nieuwe gemeente Zevenaar wil straks voor alle peuters een kwalitatief goede en betaalbare peutervoorziening. Wethouder Elfrink van gemeente Rijnwaarden: “We zien graag dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De voorschoolse periode is een belangrijke tijd om te investeren in de ontwikkeling van kinderen en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.” Wethouder Van der Werf van de huidige gemeente Zevenaar: “Voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben we als gemeente met het aanbod van VVE altijd een stevig vangnet geboden. De peutervoorziening kan gerealiseerd worden binnen bestaande financiële kaders, zodat dit geen drempel is voor deelname.”

 

Van goed naar nog beter

Om de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen verder te vergroten zet de overheid fors in op de verhoging van de pedagogische kwaliteit. De ontwikkeling van alle jonge kinderen wordt zo optimaal mogelijk ondersteund. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk peuters in Zevenaar en Rijnwaarden een plek krijgen in een peutergroep. En dat zo veel mogelijk peuters met het risico op een onderwijsachterstand een VVE-programma volgen. De huidige voorzieningen voor peuters in de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn al van goede kwaliteit. Met deze nieuwe aanpak kunnen zowel de gemeente als de kinderopvangorganisaties de kwaliteit van de pedagogische omgeving verder versterken.

Voorstel voor de raad

De nieuwe kaders voor het beleid op het gebied van de voorschoolse voorzieningen in de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn vastgelegd in de Beleidsnotitie Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. De gemeenteraad van Zevenaar behandelt het voorstel op 27 september 2017, de raad van gemeente Rijnwaarden op 26 september 2017.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter
IMG_0584

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).