Aanpak wateroverlast binnenstad Doesburg

35 Views

De waterhuishouding in de binnenstad van Doesburg wordt de komende jaren aangepast om overlast als gevolg van extreme neerslag zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Bewoners van enkele straten in de binnenstad zijn geconsulteerd tijdens het bedenken en ontwerpen van de maatregelen.

De eerste werkzaamheden starten in de loop van augustus en september. Andere aanpassingen worden vanaf voorjaar 2019 gerealiseerd:

  • Afkoppelen van hemelwaterafvoer en aanleg wadi’s Meipoortwal (medio augustus 2018-september 2018)
  • Rioolvervanging en aanleg hemelwaterriool in de Hoogestraat (september-december 2018)
  • Vergroten van vijf duikers in de stadsgrachten (najaar 2018 en voorjaar 2019)
  • Rioolvervanging en aanleggen hemelwaterriool in de Windmolenstraat (voorjaar 2019)
  • Rioolvergroting en aanleg hemelwaterriool in de Meipoortstraat (voorjaar 2019)
  • Afkoppelen van het hemelwater en aanleg hemelwaterriool Bergstraat (voorjaar 2019)

 

Watertakenplan

De maatregelen vloeien voort uit het gezamenlijke ´Watertakenplan Olburgen´ van de gemeenten Doesburg, Rheden en Bronckhorst en Waterschap Rijn en IJssel, waarmee de gemeenteraad begin dit jaar heeft ingestemd. In het plan zijn afspraken gemaakt over water-, riolerings- en zuiveringsbeheer in deze gemeenten. Daarbij is ook rekening gehouden met klimaatverandering, zegt wethouder Peter Bollen. “Ik ben blij dat we ook in de oude binnenstad stappen zetten naar een meer duurzamer systeem. Door hemelwater af te koppelen van het gemeentelijke riool en langer vast te houden op de plek waar het valt vermindert de overlast bij heftige buien en kunnen we ook de gevolgen van extreme droogte beperken. Daarnaast zorgt het afkoppelen van regenwater voor een lagere belasting van rioolwaterzuiveringen. “

Binnenstad Doesburg

Doesburg heeft in 2016 te maken gehad met wateroverlast in enkele straten en woningen in de oude binnenstad. Een aantal krachtige hoosbuien zorgde toen voor extreem veel neerslag in korte tijd. Hierdoor raakte de riolering overbelast en kon het water niet weg. Tijdens het bedenken en ontwerpen van de maatregelen in de binnenstad zijn de bewoners van enkele straten geconsulteerd. Ook hebben zij informatie ontvangen over wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast in de directe omgeving van hun woning te beperken (bijvoorbeeld stenen eruit, planten erin).

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).