Betere bereikbaarheid door Anders Reizen op A12

88 Views

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is in beide richtingen een filegevoelig traject. Dagelijks staan veel weggebruikers korte of langere tijd in de file. Bovendien starten over enkele jaren de werkzaamheden aan de doortrekking van de A15. Ook staan werkzaamheden aan de A12 IJsselbrug op de planning.

Om de regio nu en in de toekomst bereikbaar te houden, werkt het bedrijfsleven samen met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat aan maatregelen. Dat hebben bestuurders van deze organisaties vanochtend met elkaar afgesproken.

 

Duurzame gedragsverandering

Duurzame verandering van gedrag van weggebruikers, van forenzen, van scholieren, van zakelijk verkeer, van transportverkeer, van recreatieverkeer is nodig voor de bereikbaarheid van de Liemers en de Achterhoek.

Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland; “De bereikbaarheid van de Liemers en de Achterhoek is een gedeeld belang van zowel werkgevers als overheden. Het gaat ons allemaal immers om een betere doorstroming van het verkeer en om het leefbaar houden van de regio.”

 

Anders Reizen

Voor een bereikbare regio zijn andere dan de standaardmaatregelen zoals slimmere afstelling van verkeerslichten, verlengen van een invoegstrook etc. nodig. Op het gebied van infrastructurele verbeteringen is nagenoeg alles dat mogelijk is, gerealiseerd.

Nelly Kalfs, HoofdIngenieur-Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland: ”Gedragsverandering kost tijd en vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven“.

 

Ideeën

De komende maand worden de ideeën die leven rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio rondom de A12, geïnventariseerd. Vervolgens worden hieruit de kansrijke ideeën voorgedragen om, vanaf eind 2019, daadwerkelijk te worden uitgevoerd.

Iedereen die ideeën heeft over Anders te Reizen op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens kan tot uiterlijk 29 maart 2019 mailen naar A12@slimschoononderweg.nl

 

Slim & Schoon Onderweg

Het maatregelenpakket Duurzame gedragsverandering A12 Arnhem – Duitse grens wordt mogelijk gemaakt door Slim & Schoon Onderweg. In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders.  www.slimschoononderweg.nl

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!