Doe mee en plant inheemse bomen en struiken op eigen terrein

57 Views

Bewoners van het buitengebied van Angerlo en Babberich kunnen inheemse bomen en struiken aanschaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grotere landschappelijke structuren in het buitengebied versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Aanmelden kan via https://landschapsbeheergelderland.nl/beplanting-angerlo-babberich

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van twee Klompenpaden in de gemeente Zevenaar: in Babberich en in Angerlo. In het najaar van 2020 worden deze wandelroutes geopend. Een belangrijke doelstelling van Klompenpaden is om het streekeigen landschap toegankelijk en beleefbaar te maken. Om dit streekeigen landschap rondom de twee Klompenpaden een impuls te geven, is er dit jaar de mogelijkheid voor bewoners om streekeigen, inheemse bomen en struiken aan te planten op eigen terrein.

Wie kan er meedoen?

Heeft u gronden in het buitengebied van Babberich of Angerlo en wilt u graag uw eigen terrein verfraaien met inheemse bomen en struiken, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl onder het kopje Activiteiten > Beplantingsacties. Het gaat hierbij de grotere landschappelijke structuren, bijvoorbeeld een laanbomenrij van minimaal 20 bomen of een hoogstamfruitboomgaard van minimaal 15 stuks. Na aanmelding bekijkt de adviseur van SLG uw wensen voor beplanting en maakt samen met u een beplantingsplan. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zorgt dit najaar voor een gezamenlijke inkoop van het plantmateriaal. U betaalt een eigen bijdrage voor het aan te schaffen plantsoen.

Deze beplantingsactie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland. Bij het contact met bewoners wordt rekening gehouden met de maatregelen tegen het coronavirus.

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!