Doesburg gaat voor IKC Anne Frankschool in 2018

138 Views

De plannen voor het Integraal Kindcentrum (IKC) bij de Anne Frankschool gaat uit van het goed en breed faciliteren van de inhoudelijke vorming van het kindcentrum. Volgens de huidige planning kan de vernieuwde school, met IKC, in gebruik genomen worden in het nieuwe schooljaar van 2018. Met de vorming van het derde IKC in de gemeente Doesburg wordt door de gemeente ingezet op stevige, toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen waarbij een inhoudelijke doorlopende leerlijn wordt gefaciliteerd.

Om het IKC vorm te geven wordt het bestaande gebouw uitgebreid met ruimtes voor kinderopvang en een speellokaal. Het college en het schoolbestuur willen deze uitbouw aangrijpen om tegelijkertijd een verduurzamingsslag te maken met het onderwijsgebouw.
De gemeente zoekt in samenspraak met het schoolbestuur naar de meest duurzame variant.
In ieder geval het duurzaam opwekken van energie door aanleg van zonnepanelen en toepassing van ledverlichting zijn maatregelen die daarbij worden overwogen.

Planning
Het raadsvoorstel inzake de scenario’s wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in november.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de bouw starten voorjaar 2018 met een afronding en oplevering in de zomervakantie van 2018. Het IKC is dan klaar om in gebruik te nemen voor het nieuwe schooljaar in september 2018.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).