Energie De Liemers en IX Zon tekenen Heads of Terms

135 Views

Energie De Liemers en IX Zon hebben woensdag 7 december in het gemeentehuis van Duiven een zogenaamde Heads of Terms (HoT) getekend voor het zonnepark ‘Zonnig Duiven’. Deze HoT vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen die op korte termijn verder wordt uitgewerkt.

Een belangrijke stap voor de toekomst van het aan te leggen zonnepark Zonnig Duiven. In deze overeenkomst staat hoe IX Zon en Energie De Liemers gaan samenwerken bij de ontwikkeling van het park. Een belangrijk punt is dat Energie De Liemers 50% van Zonnig Duiven koopt, wanneer het zonnepark in werking is getreden.

Het zetten van de handtekening is voor zowel IX Zon als Energie De Liemers een bevestiging van de huidige prettige samenwerking en gemaakte afspraken. De beide partners zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. Zij kijken uit naar de volgende stappen om verder invulling te geven aan de ambities en de realisatie van zonnepark Zonnig Duiven.

Kijk voor meer informatie over initiatief zonnepark Zonnig Duiven op www.ixzon.nl/duiven. Wie op de hoogte wil blijven en/of lid wil worden kan terecht op www.energiedeliemers.nl.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).