Gemeente Duiven daagt inwoners uit!

34 Views

Vanaf januari 2021 geeft de gemeente Duiven inwoners de mogelijkheid om taken van de gemeente over te nemen. Inwoners kunnen de gemeente uitdagen als zij denken dat ze een taak beter, slimmer, eenvoudiger of met meer maatschappelijke waarde kunnen uitvoeren. Inwoners kunnen bij een uitdaging ook aanspraak maken op het budget dat de gemeente voor deze taak heeft. Je neemt dus echt een taak van de gemeente over eventueel met het daarbij horende budget. 2021 is een proefjaar om te kijken of we dit blijvend willen mogelijk maken in de gemeente Duiven. Wethouder Goossen zegt over deze pilot: “We denken dat inwoners het hier en daar beter kunnen dan wij. We zijn benieuwd of ze willen laten zien dat zij het beter kunnen. We worden graag uitgedaagd!”

 

Hoe het werkt

Als inwoner of organisatie lever je een plan in bij de gemeente. Samen met jou wordt er dan gekeken wat het plan is en of het een mogelijke uitdaging is en wat daarvoor moet worden geregeld. Zijn we het samen eens, dan maken we goede werkafspraken en dragen we de taak over. Zie voor meer informatie: www.duiven.nl/uitdaagrecht.

Voorbeelden

In het land zien we dat uitdagingen op alle domeinenvlakken kunnen plaatsvinden. Maar de meeste uitdagingen gebeuren in de openbare ruimte waarbij er vaak een sociaal maatschappelijke onderdeel wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld een sportclub die een taak overneemt, die uitvoert met vrijwilligers en dan het budget gebruikt voor de versterking van de club of het verbeteren van het clubgebouw. Een ander voorbeeld is een kinderboerderij of wijkgebouw dat inwoners van de gemeente overnemen en waar ze in de nieuwe opzet de mogelijkheid geven voor dagbesteding. Maar ook het overnemen van het onderhoud van een stukje openbaar groen is een uitdaging. De gemeente Duiven stelt alle domeinen (met uitzondering van Veiligheid) open voor een uitdaging. We zijn benieuwd!

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!