Henk Coenraadts platformcoördinator Lindus

90 Views

Henk Coenraadts (69) uit Beek is de nieuwe platformcoördinator van Lindus voor ’s Heerenberg.  Als platformcoördinator behartigt hij de belangen van de ondernemers op de Berghse bedrijventerreinen.

Het is de eerste keer dat ’s-Heerenberg een eigen platformcoördinator krijgt. Jan Peters, platformcoördinator voor Montferland, kan zich nu daardoor meer richten op de bedrijventerreinen in overige plaatsen binnen de gemeente.

Henk Coenraadts is voormalig bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Montferland. Vijf jaar geleden ging hij met pensioen. Een jaar later trad hij aan als bestuurslid van de Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen ’s-Heerenberg (SBBS). “Vanuit die rol houd ik me bezig met allerlei zaken die te maken hebben met de bedrijventerreinen in ’s-Heerenberg. Van beveiliging tot infrastructuur.”

’s-Heerenberg heeft officieel vier bedrijventerreinen: Het Goor, de Immenhorst, Euregionaal Bedrijventerrein en Docks NLD. “Maar in de praktijk is het één groot bedrijventerrein”, zegt Henk Coenraadts. “Er spelen op dit moment diverse zaken waar ik me vanuit mijn rol als secretaris van SBBS Collectief en platformcoördinator van Lindus mee bezighoud. We hebben onlangs de nieuwe certificering voor het keurmerk Veilig Ondernemen gekregen en we zijn bezig met een betere bewegwijzering. Allemaal zaken waarmee ik me mag bemoeien en als platformcoördinator hebben we nu ook een link naar Lindus, die waar mogelijk ook een rol kan spelen waar dat gevraagd wordt.”

Henk Coenraadts is tijdens het happy hour van Lindus voorgesteld als nieuwe platformcoördinator voor ’s-Heerenberg. Vanuit die rol neemt Henk Coenraadts ook zitting in het Platform Ondernemersbelangen, met alle platformcoördinatoren in de Liemers. Om zo ervaringen uit te wisselen en te kijken waar er samen opgetrokken kan worden.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!