Laatste Groessense processie ‘oude stijl’ op zondag 16 juni

741 Views

Op zondag 16 juni vindt in Groessen de jaarlijkse Omdracht plaats. Deze wordt dit jaar voor het laatst gehouden op de traditionele wijze. Een tekort aan vrijwilligers en een veranderende tijdsgeest hebben de Heilige Andreasparochie in Groessen doen besluiten om de ‘processie’ in de toekomst anders te gaan invullen.

De Omdracht in Groessen vindt jaarlijks plaats op Drievuldigheidszondag: de zondag na Pinksteren. Processies waren vroeger een manifestatie van het katholieke geloof, de verbondenheid van de gemeenschap, waarin hulde werd gebracht aan Christus in het Heilig Sacrament. Daarnaast was de processie een kleurrijke stoet van kleine en grote bruidjes, misdienaars, koren, muziekkorpsen, schutterij, vaandels en groepsvlaggen. De priester loopt onder het baldakijn en draagt de monstrans met daarin de gewijde Hostie (het Heilige Sacrament). De monstrans in Groessen is rond 1700 gemaakt door de Kalkarse edelsmid Rabanus Raab. Omstreeks het midden van de 16eeeuw wordt het houden van een processie al vermeld door de Groessense pastoor Jacob Valck in zijn ‘Kerckenboeck’.

Op de meeste plaatsen in de regio is de processie tegelijk met de kermis. Een uitzondering daarop is Groessen, waar de Omdracht op de eerste zondag na Pinksteren wordt gehouden.

“In de loop van de eeuwen heeft de Omdracht een ontwikkeling meegemaakt”, vertelt Nelly Degen namens de Heilige Andreasparochie. “Er waren zelf even twee processies: een kleine Omdracht die in en om de kerk plaatsvond en de grote Omdracht door het dorp. Ook de rustaltaren zijn in de loop van de jaren aangepast. Door de grote veranderingen in onze parochie zijn we nu in een tijd beland, waarin we opnieuw moeten kijken naar de invulling van onze grote Omdracht. Past deze op de huidige wijze nog in deze tijd? Met steeds minder vrijwilligers alles moeten invullen, wordt steeds zwaarder. Daarbij moeten we ons afvragen of de Processie nog aansluit bij de beleefwereld van de jongeren en jong volwassenen.”
De Heilige Andreasparochie is daarom in overleg gegaan met diverse groepen uit het dorp. “Gebleken is dat iedereen de Omdracht wil behouden. Wij gaan de Processie wel in een andere vorm gieten. Welke vorm? Dat is nog niet duidelijk. Dat gaan we in het najaar bepalen. Maar het is zeker dat de komende processie de laatste is in deze vorm.”

Foto: EMM/Ton de Vos

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!