Waterbiografie van de Liemers schetst vitale toekomst regio

77 Views

De Liemers heeft een eigen waterbiografie. Voorzitter van de stuurgroep, Frank Wissink overhandigde vanmorgen de eerste exemplaren aan gedeputeerde Peter van ’t Hoog (provincie Gelderland) en dijkgraaf Hein Pieper (Waterschap Rijn en IJssel).

De presentatie vond plaats bij Thoen en Thans in Oud-Zevenaar. Nabij het water en de dijken die een grote rol spelen in de waterbiografie. In het boek is beschreven hoe de Liemers is ontstaan en welke rol het water daarbij speelt. De analyse van 2000 jaar watermanagement werd aangekleed met een boeiende presentatie van de schrijvers van de documenten, Peter Hermens en Dennis Worst. Zij namen de aanwezigen vanmorgen mee op reis door meer dan 20 eeuwen water in de Liemers. En met 10 inspiratiebeelden schetsen zij een mooie, vitale en aantrekkelijke toekomst voor deze regio. Een toekomst met visionaire oplossingen voor watervraagstukken die geïnspireerd zijn op het verleden.

Wat is de Waterbiografie?
Het landschap van de Liemers is ontstaan door de dynamiek van het water en de manier waarop de mens daar door de eeuwen heen mee om ging. Om het gebied te begrijpen, inzicht te krijgen in het ontstaan, gevoel te krijgen bij de bijzondere historie en identiteit van het gebied, te ontdekken wat er allemaal speelt en te inspireren in toekomstige ontwikkelingen, is het belangrijk om te kijken naar de betekenis en rol van het water in de wordingsgeschiedenis van de Liemers. Dat is precies wat de waterbiografie doet. In de waterbiografie is beschreven hoe de Liemers is ontstaan en welke rol het water daarbij speelt (vandaar de ondertitel “2000 jaar watermanagement in de Liemers”). Het bestaat uit twee documenten: een technische analyse van het watermanagement in de Liemers en een inspiratiedocument.

Tijdens de lancering werden de genodigden meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van de Liemers. En in de strijd die de mensen soms hebben moeten leveren tegen het water. De Liemers vervult al heel lang een cruciale rol in de verdeling van het Rijnwater: hier splitst de Rijn zich in meer rivieren. Hoe hebben water en de mens zich tot elkaar verhouden, hoe is het landschap gevormd en hoe zijn deze invloeden tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in het landschap? Vanuit deze historische beschrijving maken we een verbinding tussen het verleden en de toekomst. Met inspiratiebeelden willen we iedereen die in de Liemers werkt of woont stimuleren om voor hedendaagse vraagstukken op het terrein van landschap, bodem, klimaat, cultuurhistorie, natuur, etc. oplossingen te zoeken gebaseerd op kennis uit het verleden.

De waterbiografie is opgesteld in opdracht van Liemers++ en mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel, Liemers++ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). LiemERS++, opvolger van de gebiedscommissie Liemers, is de netwerkorganisatie voor een leefbaar platteland in de Liemers.

FOTO
De overhandiging van de waterbiografie door Frank Wissing aan gedeputeerde Peter van ’t Hoog en dijkgraaf Hein Pieper.
Foto: Sjoerd Geurts

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!