Lindus vraagt provincie plannen bedrijventerreinen aan te passen

65 Views

De provincie Gelderland moet de plannen om het aanbod van bedrijventerreinen in de Liemers terug te brengen heroverwegen. In een brief aan Provinciale Staten van de provincie Gelderland vraagt Lindus het provinciebestuur om een pas op de plaats te maken met het Regionaal Programma Werklocaties voor de regio Arnhem Nijmegen

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden eerder dit jaar het Regionaal Programma Werklocaties voor de regio Arnhem Nijmegen vast. Daarbij wordt het aanbod aan bedrijventerreinen teruggebracht met als doel ruimte te maken voor verder economische groei in de regio.

“Opvallend is, dat de gemeenten in de regio de Liemers niet met de plannen hebben ingestemd”, schrijft voorzitter Henk Dekker van Lindus in de brief. “Het zal u dan ook niet verbazen, dat ook Lindus – met bijna 300 leden op de bedrijventerreinen in dezelfde Liemers –  ernstige bezwaren heeft tegen de vastgestelde uitwerking van het RPW. Door de besluitvorming wordt de verdere economische groei in onze ogen met name in de Liemers juist belemmerd in plaats van bevorderd.”

Lindus constateert, dat er in de Liemers sprake is van een groot aantal grondtransacties voor werklocaties en ziet de bezettingsgraad van huurpanden toenemen. Daarmee neemt de werkgelegenheid in de sectoren die in de Liemers goed zijn vertegenwoordigd (logistiek, maakindustrie en grootschalige detailhandel) beduidend toe.

Henk Dekker: “Er zijn sterke signalen, dat de vraag naar werklocaties ook in de toekomst groot zal blijven. Zeker als de – ook door Lindus dringend gewenste – doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 eindelijk een feit worden. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk, dat juist met deze ontwikkeling in het RPW geen rekening wordt gehouden. Lindus vindt het onverstandig en onjuist om op dit moment dergelijke fundamentele keuzes te maken.”

Lindus is voorstander om vraag en aanbod van werklocaties beter op elkaar af te stemmen. De Liemerse ondernemersvereniging stelt voor om in ieder geval de besluitvorming rond de ruimtelijke uitwerking en de inpassingsplannen te faseren. “Daarmee ontstaat een meer onderbouwd zicht op de effecten van het aanhouden van de huidige economische groei en de gevolgen daarvan voor de vraag naar werklocaties. Fasering zou dan inhouden het verder uitstellen van de besluitvorming over de inpassingsplannen tot bijvoorbeeld 2024. Maar in ieder geval tot het moment waarop de aanleg A15/verbreding A12 op een haar na gevild is.”

Bron: Lindus-magazine DUS

Op de foto Lindus-voorzitter Henk Dekker, fotograaf: Jacques Kok

 

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).