vrijdag, september 29, 2023
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
Home Blog Pagina 496

Snelfietsroute door de Liemers wordt op 31 maart geopend

De snelfietsroute De Liemers wordt op 31 maart om 16 uur officieel geopend op de parkeerplaats bij De Wyborgh in Westervoort.

Met de realisatie van snelfietsroute De Liemers wordt fietsen tussen Zevenaar, Duiven en Westervoort aantrekkelijker. De drie Liemerse gemeenten en provincie Celderland willen in samenwerking met de Fietsersbond, automobilisten verleiden een ander vervoersmiddel te kiezen dan de auto.

Een korte en comfortabele fietsroute maakt het voor mensen mogelijk om te kiezen tussen file en fletsen, tussen betaald parkeren en gratis stallen, tussen stilzitten en gezond bewegen. Meer fietsers betekent minder autoverkeer, minder lawaai en minder luchtverontreiniging. Kortom , een betere bereikbaarheid in een gezondere omgeving.

Door woon- en werklocaties met elkaar te verbinden met een directe fletsverbinding wordt de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Het programma op 31 maart

15.00 uur         Fiets- en gezondheidsmarkt door lokale ondernemers. Tijdens de markt start er een fietswedstrijd vanaf het Candea College en finisht rond 16.00 uur bij het parkeerterrein De Wyborgh.

16.oo uur          Openingshandeling en prijsuitreiking door de wethouders Toon Albers (gemeente Zevenaar), Henk Nijland (gemeente Duiven), Arthur Boone (gemeente Westervoort) en gedeputeerde Conny Bieze (provincie Gelderland)

17.30 uur         Einde markt

Gespreksavonden over herindeling Rijnwaarden – Zevenaar

Op woensdag 16 en donderdag 17 maart vinden van 19.30 tot 22.00 uur gespreksavonden over de herindeling plaats. Inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar zijn vanaf 19.15 uur welkom om mee te praten over diverse thema’s. Gespreksthema’s voor woensdag 16 maart zijn openbare ruimte, verkeer en vervoer. De avond vindt plaats in het gemeentehuis van Rijnwaarden in Lobith. Op donderdag 17 maart wordt in ’t Olde Schop te Giesbeek gesproken over de thema’s recreatie en toerisme.

De raden van beide gemeenten hebben op 27 januari akkoord gegeven op het herindelingsontwerp. De gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar meedenken en -praten over de herindeling. Daarom worden er gespreksavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen inwoners hun mening geven en in gesprek gaan met genodigden en de colleges van de gemeenten.

Laatste gespreksavond

Op 30 maart vindt de laatste gespreksavond ‘In gesprek over zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur’ plaats. Locatie Zorgcentrum De Pannerd in Pannerden.


Zienswijze

Inwoners kunnen hun mening op het herindelingsontwerp tot en met 31 maart kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Tijdens de gespreksavond is er uiteraard ook gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het ontwerp en het zienswijzeformulier zijn via de websites www.zevenaar.nl of www.rijnwaarden.nl te downloaden.

Op de foto een impressie van de vorige week gehouden gespreksavond.

De gemeente Doesburg lanceert de BEST-tas

De gemeente Doesburg start met een nieuwe gratis inzameling aan huis. Vanaf 21 maart kunnen de inwoners Boeken, Elektrische appa­raten, Speelgoed en Textiel inleveren met de BEST-tas. De inwoners ontvangen hiervoor een startpakket met een eerste tas en informatie in de bus.

De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled plastic waarin boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel gedaan kunnen worden. Spullen die nu nog vaak bij het restafval belanden. En dat is jammer, want het zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Met de BEST-tas wordt het voor inwoners eenvoudig deze gebruikte spullen te verzamelen en aan de weg te zetten.

Inzameling aan huis

Circulus-Berkel en Delta halen de BEST-tassen vanaf 21 maart om de acht weken huis-aan-huis op. Inwoners vinden hun inzameldag in het startpakket. Wie de BEST-tas vol aan de weg heeft gezet, krijgt gratis binnen 4 tot 6 weken een nieuw exemplaar toegestuurd. De ingezamelde tassen gaan naar kringloopbedrijf 2Switch. Daar worden de spullen gesorteerd. Herbruikbare en verkoopbare spullen worden verkocht in de winkel. Textiel dat overblijft, gaat naar het Leger des Heils Reshare. De overige, niet verkoopbare spullen worden gerecycled.

Samenwerking

De BEST-tas is een samenwerking tussen de gemeente Doesburg, Circulus-Berkel, kringloopbedrijf 2Switch, Delta, Weee Nederland en Leger des Heils Reshare. Met de BEST-tas willen de samenwerkende partijen de hoeveel restafval verder verminderen en grondstoffen behouden. Daarnaast is het doel met de inzameling en sortering van de tas de sociale werkgelegenheid te stimuleren.

Gemeente Duiven haalt opnieuw Bevrijdingsvuur op in Wageningen

Voor de tweede keer haalt de Duivense loopgroep FRoS (Fun Running on Sunday) in de nacht van 4 op 5 mei onder begeleiding van de gemeente Duiven het bevrijdingsvuur in Wageningen op om naar Duiven te brengen.

Het bevrijdingsvuur is het landelijke startsein voor de viering van de ‘Dag van de Vrijheid’. Dit jaar nemen zo’n 5.000 lopers verdeeld over 200 gemeenten deel aan dit evenement, met zijn allen zorgen ze ervoor, dat het vuur in heel Nederland brandt en dus op 5 mei ook weer in Duiven. Het Bevrijdingsvuur is bij uitstek hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Daar mogen we, met alles wat om ons heen gebeurt, wel eens bij stil staan. Burgemeester De Lange van Duiven begeleidt de groep lopers per fiets vanaf de gemeentegrens en ontsteekt de Duivense vlam bij het oorlogsmonument aan de Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat.

Toegevoegd dit jaar zijn van 13.00 uur de middagfestiviteiten in het centrum van Duiven. Rond half twee brengt de loopgroep FRoS het bevrijdingsvuur vanaf het oorlogsmonument naar het centrum in Duiven. Zowel in DE OGTENT als buiten op het Remigiusplein vinden allerlei verrassende activiteiten plaats. Het belooft een spectaculaire middag te worden. Alles gebeurt onder het motto: “Duiven in Vuur en Vlam voor Vrede”.

Schutterij St. Andreas ‘t Grieth-Zevenaar bestaat 110 jaar 

Schutterij St. Andreas ‘t Grieth-Zevenaar bestaat 110 jaar en dat wordt op 16 en 17 april gevierd. Hierbij is iedereen welkom. Overdag op zaterdag 16 april is de schuttersmiddag en het Jeugdkoningschieten. Zaterdagavond is de feestavond met de Retteketet Showband. Op zondagmiddag worden de jubilarissen gehuldigd en is er het Keizerschieten.

Speciaal voor het jubileum duikt de schutterij via Liemers Actueel haar geschiedenis in.

In de 17e en 18e eeuw bestonden er twee schutterijen, namelijk “De Oude Schutters St. Jan” en “De Jonge Schutters St. Jan”. Naar deze schutterij werd zelfs een straat genoemd. de St. Janstraat. Nadat de militaire functies waren afgeschaft, beperkte de schutterij zich tot optrekken, vogelschieten en feestvieren. In 1798 werden alle rechten ontnomen aan de verenigingen, waardoor zij geen bestaansrecht meer had. Op de jaarvergadering van de “Gemeinde Hütung”, waar onder andere opbranden en hoeden van vee ter sprake kwamen werden de eerste stappen gezet voor het oprichten van een schutterij. Het initiatief ging duidelijk van het buurtschap ’t Grieth uit. De oprichters wilden via de schutterij vorm geven aan de kermis, maar vooral aan het schuttersfeest en Oranje­feest. Onder de knotwilgen bij Naadje Jansen werd in 1906 de schutterij opgericht. Bij de tenaamstelling werd duidelijk gekozen voor de patroonheilige van de parochie St. Andreas. Fanatieke buurtgenoten zorgden ervoor dat de buurtschap “’t Grieth” nadrukkelijk werd genoemd. In de eerste statuten stond als doel van de schutterij “De volksvermaken te veredelen en de eendrachtige samenwerking tussen de ingezetenen van ‘t Grieth en Zevenaar te bevorderen”.

In 1907 werd het schuttersvaandel “Zevenaar-Grieth St. Andreas 1906” ingewijd. De schuttersfeesten werden gevierd bij café-zaalhouders of in de van Munsterstichting omdat volgens de toenmalige drankwet geen alcoholhoudende dranken verkocht mochten worden in losse tenten.

In 1939 werd van Hein van Ditshuizen grond aangekocht nabij het kermisterrein. In 1940 was de bouw van een “vaste tent” aanbesteed, doch met het oog op de oorlog werd beslo­ten niet te bouwen.
Direct na de oorlog werd door uitgifte van aandeeltjes een verloflokaal gesticht, waar dan een losse tent aan kon worden gebouwd. Dit verloflokaal diende tevens als ruimte voor de wekelijkse schietwedstrijden en ruimte voor vergaderingen en andere activiteiten.
In 1955 kwam de kap van de markt beschikbaar en door leden van de vereniging werd de gehele markthal overgeplaatst naar het eigen terrein. Nu nog zijn de palen van deze markthal zichtbaar in het huidige gebouw, dat is ontstaan na een grondige verbouwing in 1976. In het vernieuwde gebouw, voorzien van een schietkelder, is ruimte en gelegenheid voor schieten met luchtbuks, handboog- en kruisboogschieten.

Op 4 april 1986 werd een tamboerkorps opgericht om in de toekomst verzekerd te zijn van muziek tijdens de optochten. Inmiddels is dit korps omgevormd tot de Malletband St. Andreas, wat de muzikale kwaliteiten op een aanzienlijk hoger plan heeft gebracht. In 1999 werd de vereniging uitgebreid met een marketentsters groep en in 2000 werd de Senaat en het Keurkorps aan de vereniging toegevoegd.
In 2005 werd aan de achterzijde van het gebouw een stukje aangebouwd en een nieuwe koeling, keuken en een  moderne bar gerealiseerd.
In 2006 bestond schutterij St. Andreas 100 jaar. Dit werd gevierd met een groot en zeer geslaagd concours in het centrum van Zevenaar. Dit concours werd bezocht door een 25-tal verenigingen. De schutterij kreeg ter gelegenheid van dit jubileum ook een nieuw logo dat meer bij deze tijd past en er werd een prachtig boek uitgebracht over de 100 jaar dat de schutterij bestaat.

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan op zaterdag 9 september 2006 reikt burgermeester Jan de Ruiter de koninklijke erepenning uit aan de voorzitter van de jubilerende vereniging Tonnie Arns. Wanneer de schutterij uittrekt en wanneer het ‘lang zal ze leven’ wordt gespeeld gaat dit gepaard met een drietal saluutschoten. Hiervoor werden zogenaamde ‘Böllers’ gebruikt die de schutterij tot dan in bruikleen had. In 2008 zijn een drietal Böllers aangeschaft en is er een eigen groepje Böllerschutters geformeerd.

Tijdens het 105 jarig bestaan, heeft de schutterij in het centrum van Zevenaar een Federatief Kringconcours gehouden. Hier hebben zich toen 21 verenigingen voor ingeschreven.

De laatste jaren is ook veel aandacht voor de jeugd. In 2014 is een groep van 10 kinderen begonnen met de muziek maken bij de malletband. Vandaag de dag zijn hiervan nog steeds 7 kinderen actief en wij verwachten dat zij dit jaar hun eerste muziekale klanken op straat laten horen.

Bij de vendeliers wordt ook hard geoefend door andere jeugdleden. Dit doen zij zo goed, dat zij in 2015 zelfs Gelders Kampioen zijn geworden. Dit komt natuurlijk ook door het goede voorbeeld dat de senioren geven. Ook de senioren zijn bij het vendelen in 2015 Gelders Kampioen geworden.

In 2016 wordt een start gemaakt met het luchtbuksschieten voor de jeugd. Ook hiervoor zijn de eerste aanmeldingen al ontvangen en de eerste schoten zijn door de jeugd al verricht.

Met deze ontwikkelingen en steun van de vrijwilligers en leden, willen wij de schutterij voor de toekomst behouden.

De foto’s komen uit het archief van de schutterij.

Schutterij St Andreas 001

 

NL Doet groot succes Kinderboerderij Rosorum

Met een stralend zonnetje hebben zaterdag 12 maart een groot aantal vrijwilligers zich uit de naad gewerkt op de Kinderboerderij weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

De timmerploeg maakte een nieuw klimrek voor de geiten van oude pallets! Hergebruik dus.

De vriendengroep uit Nijmegen kwam met 4 man sterk om de geitenstal onder handen te nemen. Dankzij de gratis verf van Klutman schilderwerken: iedereen draagt de Kinderboerderij een warm hart toe.

De activiteitengroep van het Zorgbureau kwam met maar liefst 8 man en drie begeleiders en hebben gepoetst, geboend, gesnoeid en geveegd.

Een eenzame vrijwilliger heeft met de hogedrukspuit het hele voorterrein spic en span gemaakt.

Kortom het was een leuke en gezellige dag en de Kinderboerderij kan weer opgeruimd het Lentefeest tegemoet zien.

 

rosorum1 rosorum3rosorum2

 

Voetbalcertificaat voor meisjes DVV Techniek School

Vijf weken oefenden zestien leeuwinnen van het ‘Andere Oranje’ extra op balvaardigheid aan de DVV Techniek School. Na al dat passen, aannemen, kappen, draaien en passeerbewegingen zoals de Schaar, Akka, Sleep, Messi, Ronaldo en het TipTop Zidaantje ontving de meiden een dikverdiend certificaat! Op de foto staand vanaf links: Anne Sieders, Esmee Kiezenberg, Kim van Ekelenburg, Karlijn Jacobs, Shanna Praster, Mylou Dekker, Liv van Merode, Iris Egging, Quinty van Westeneng. Gehurkt vanaf links: Isa van Loon, Britte Gaertner, Imke Reijnierse, Kim Hooijmans, Julia Groeneveld, Isis Kroon en Noa van Galen.

Video | DVV speelt op eigen veld gelijk tegen Gendringen

En plotseling stond Tinus Klikpedaal weer zijn cluppie DVV te filmen. En daardoor kunnen we mooi zien hoe de Duivense formatie in de derde klasse een punt pakte van Gendringen, 1-1.