Restafval per 1 januari 2019 ondergronds

291 Views

De gemeente Doesburg gaat het zogeheten ‘gespiegeld inzamelen’ van restafval per 1 januari 2019 invoeren in de wijken Beinum, de Ooi en Noordelijk – en Zuidelijk Molenveld.

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft dit besloten naar aanleiding van de twee inloopavonden die zijn gehouden, waarbij in totaal bijna vierhonderd inwoners aanwezig waren. Zorgvuldigheid en goede communicatie staan voorop bij het College van B&W. Tijdens de twee inloopavonden zijn niet alleen nieuwe locaties van ondergrondse containers voorgesteld, ook zijn heel veel andere goede ideeën ingebracht. Ook de wijkraden hebben hier een actieve rol bij vervuld.

Het College wil dat al deze ideeën goed worden bekeken en dat de voorgestelde locaties nader onderzoek verdienen. Goede bereikbaarheid van de containers voor alle bewoners, goede bereikbaarheid van de voertuigen en verkeersveiligheid spelen hierbij een rol, maar ook de eventuele aanwezigheid van ondergrondse leidingen en kabels.

Nieuwe 30-liter en 60-liter containers

Het staat wel vast dat er meer ondergrondse containers komen dan de vier bakken die in de eerste plannen waren voorzien. Dit is de onbetwistbare uitkomst van de inloopavonden. Ook staat vast dat bij de nieuwe containers zowel een 30 liter als een 60 liter-klep komt. Onderzocht wordt of het ook mogelijk is een extra klepje aan te brengen bij de nieuwe containers, waarin bewoners zwerfafval kunnen doen.

Alle kosten die hiermee samenhangen worden in beeld gebracht en daarover zal het College van B&W nog voor de zomer een besluit nemen. Hierna kunnen de containers worden besteld en geplaatst, en zal na de zomer uitgebreide communicatie plaatsvinden voor de inwoners in de wijken Beinum, De Ooi en Noordelijk – en Zuidelijk Molenveld om iedereen goed en tijdig te informeren. Speciale aandacht hierbij is er voor bewoners die aantoonbaar niet in staat zijn om zelf hun restafval ondergronds aan te bieden. De maatwerkvoorziening voor hen zal in de periode na de zomer zorgvuldig en goed gecommuniceerd worden.

Alles overziende, vindt het College van B&W de invoeringsdatum van 1 januari 2019 daarom realistisch. De gemeenteraad van Doesburg is hierover geïnformeerd. Voor de bewoners die al gebruik maken van de ondergrondse containers veranderd er niets.

Foto: Gelderlander.nl

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!