Samenzang en Engelse koorzang in Doesburgse Martinikerk

52 Views

Op zondagmiddag 10 december, aanvang 15.30 uur, is er in de Doesburgse Grote of Martinikerk de jaarlijkse samenzang van Engelse adventsliederen, zoals dat sinds de 19e eeuw in de Engelse kerken en kathedralen wordt gehouden: Festival of Lessons and Carols.

Ook wordt er Engelse koormuziek gezongen door het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort onder leiding van Wouter Verhage. Het orgel wordt bespeeld door Rien Donkersloot, organist van de Joriskerk.

Het Festival ontstond in Engeland in de 19e eeuw en voor het eerst gehouden in de kapel van King’s College te Cambridge. De dienst met afwisseling van lezingen en carols, gaat terug tot de Metten, het nachtgebed in het klooster. Daaraan toegevoegd werden gemakkelijke liederen zodat de liturgie ook voor het “gewone” kerkvolk toegankelijk worden gemaakt. Het genre van de Engelse carols leende zich daar bij uitstek voor.

In vorige eeuwen werden de Christmas Carols in Groot-Brittannië dikwijls buiten op straat in de Kerstnacht ten gehore gebracht. Na een periode van in de vergetelheid raken, herleefde de aandacht weer in de loop van de negentiende eeuw. De oude structuur kreeg een nieuwe invulling: het Festival of Lessons and Carols werd op veel plaatsen, ook buiten het Angelsaksische taalgebied populair. Sedertdien zijn deze diensten zeer bekend en geliefd, zoals ook in de Doesburgse Martinikerk, waar de Anglicaanse liturgie en Engelse koormuziek al gedurende meer dan 20 jaar een niet meer weg te denken plaats heeft ingenomen.
Op 10 december wordt er een versie voor in de adventstijd gebruikt.

Het St. Joris Kamerkoor werd in 1985 opgericht onder de naam Gerfkamerkoor Amersfoort met de bedoeling oude kerkmuziek te gaan uitvoeren. Het koor repeteert al vanaf het begin in de ‘Gerfkamer’ van de Sint Joriskerk in Amersfoort en dankt daaraan dan ook zijn oorspronkelijke naam.
In januari 2017 heeft Wouter Verhage het dirigeerstokje overgenomen van Bas Ramselaar.

Naast de bijdrage van het koor is er veel ruimte voor samenzang zodat de bezoekers actief betrokken worden. De bijeenkomst begint om 15.30 uur, duurt een uur en is vrij toegankelijk, wel is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).