Tegemoetkoming Doesburgse ondernemers

38 Views

De Coronacrisis raakt iedereen. Voor Doesburg geldt dat Doesburg juist Doesburg is
door het florerende toerisme en het mede hierdoor gunstige ondernemersklimaat. De
Coronacrisis is daarom reden voor het gemeentebestuur van Doesburg om een aantal
maatregelen vroegtijdig uit te werken. Dit vooruitlopend op uitsluitsel over de omvang en
duur van de crisis en de eventuele nadere maatregelen vanuit het kabinet.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische
maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te
beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde
economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een
gemeente zijn op zich beperkt maar wel aanwezig. Daarom worden de volgende maatregelen
vanuit de portefeuille Economie voorgesteld:

1. Uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (OZB niet-woningen en
reclamebelasting) tot 1 september 2020. Daarna kan in termijnen worden betaald.*
2. De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet opgelegd. Begin 2021 vindt
afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.
*)

– In het geval van automatische incasso vindt terugbetaling plaats. Hier komt een digitaal formulier voor beschikbaar.
– Een ondernemer die reeds betaald heeft, kan hier tevens een digitaal formulier voor invullen.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!