Terrein rondom Triominos en Candea College rookvrij gemaakt!

113 Views

Vandaag is het terrein rondom Triominos en Candea College rookvrij gemaakt. Hierbij is een gedragscode door alle verenigingen, Candea College en wethouder Johannes Goossen ondertekend. Op basis van deze gedragscode gaan alle betrokkenen voor een rookvrije omgeving rondom Triominos en Candea College.

Aanleiding

Roken is niet meer van deze tijd. Roken in de openbare ruimte is steeds vaker een uitzondering dan een regel en vooral sportaccommodaties lopen hierin voorop. Met de start van project BOSS in 2016 werd de ‘gezonde leefstijl’ gekozen als één van de speerpunten. Met een rookvrij Triominos wordt invulling gegeven aan dit speerpunt. Vanuit BOSS is een projectgroep aan de slag gegaan met het rookvrij maken van de omgeving rondom het Triominos en Candea College. Deze projectgroep bestaat uit een afvaardiging van de gemeente Duiven, Candea College, Sport Combinatiefunctionarissen, Sporthalbeheerders en een vertegenwoordiging van de sportverenigingen. In het begin van dit jaar is in een startbijeenkomst uitleg gegeven over de plannen en is door MHC De Westerduiven een presentatie gegeven over hun rookvrije sportomgeving op het Horsterpark.

Rookvrij opgroeien

Kinderen brengen veel van hun vrije tijd door bij de sportvereniging. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als dat mensen zijn naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en leerkrachten. Zien roken, doet roken. Hoe jonger iemand begint met roken, hoe erger de verslaving.

Met een rookvrije omgeving dragen de sportverenigingen, Candea College en Triominos uit dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Daarnaast draagt een rookvrije omgeving bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.

Waarom rookvrij?

Sporten, leren en roken horen niet bij elkaar! Triominos, Candea College en BOSS willen samen het juiste voorbeeld geven en uitdragen dat niet-roken de norm is.

 Communicatie uitingen

In en rondom Triominos zijn verschillende communicatie uitingen aangebracht. Zo zijn er posters opgehangen, stickers op ramen geplakt, tv schermen met de tekst: op weg naar een rookvrije generatie, vlaggen en borden aangebracht. Op deze manier willen wij bezoekers erop wijzen dat het terrein rondom Triominos rookvrij is.

Gedragscode

Met een gezamenlijke gedragscode willen we uitvoering geven aan de rookvrije omgeving.

Handhaven doen we met elkaar, waarbij we elkaar aanspreken en samen invulling geven aan de Rookvrije generatie.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!