Verdere uitwerking plannen onderwijshuisvesting Vestersbos, geen gymzaal op huidige NME-locatie

19 Views

De plannen voor een zogeheten onderwijshuisvesting op de locatie Vestersbos mogen verder uitgewerkt worden. Dit heeft de gemeenteraad op woensdagavond 24 november 2021 besloten. De komende tijd worden twee varianten onderzocht: het plan met kinderopvang, basisonderwijs en een gymzaal. En het plan met kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en een gymzaal op een locatie vlakbij Vestersbos. De raad heeft de huidige NME-locatie uitgesloten als mogelijke locatie voor een gymzaal.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek moet ook aantonen of er een verkeersveilige situatie gecreëerd kan worden. En of de varianten passen op de locatie en in de wijk. Het college van burgemeesters en wethouders gaat in gesprek met verschillende partners (zoals de schoolbesturen LiemersNovum en het Quadraam) over de uitwerking van de plannen. Ook wordt er een klankbordgroep opgezet om mee te denken.

Nieuwe invulling locatie Vestersbos

De voormalige technische school op de locatie Vestersbos in Zevenaar staat al een tijd leeg. Een nieuwe invulling van de locatie is daarom gewenst. Aangezien Vestersbos nu een onderwijsbestemming heeft, worden de mogelijkheden voor onderwijshuisvesting onderzocht. In begin 2021 werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen drie mogelijke varianten voor de locatie Vestersbos. Na het raadsbesluit worden de komende tijd twee varianten verder uitgewerkt.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!