Verhalen gezocht over ‘Helden’

73 Views

Jaarlijks wordt in de maand maart de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven. De organisatie roept voor de uitgave 2020 op tot inzending van verhalen en gedichten over het thema ‘Helden’.

Iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ op  zondag 1 maart 2020. (locatie is nog niet bekend).

Thema
Helden: wie is jouw held. Een oorlogsheld, de brandweerman die iemand redt uit een brandend huis of iemand die er altijd voor je is, de held openbaart zich in vele varianten. Wij zijn benieuwd naar de helden die in de verhalen naar voren komen.

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2020
1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.
2.  De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
3.  Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Helden’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels, inclusief witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.
4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd via  info@ecal.nu. Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 november 2019.
6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.
7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.
8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

– De bijdragen moeten uiterlijk 15 november 2019 als word-document en per e-mail worden ingestuurd naar: info@ecal.nu (let op: dit is een ander mailadres dan voorgaande jaren)

Foto: Ruud Hamburger.

 

 

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!