Voorgenomen kap Treurbeuk Landgoed Welleveld

71 Views

Op Landgoed Welleveld staat een beeldbepalende Treurbeuk in matige conditie met een slechte toekomstverwachting. De verwachting is dat de conditie van deze boom op korte termijn verder zal verslechteren en dat de boom dood gaat. De gemeente wil dan ook graag dat de boom komend najaar gekapt wordt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Technisch onderzoek

Op 6 november 2018 is een onderzoek naar deze boom gedaan. De aanleiding was de aangetroffen taksterfte in de top van de boom. Op 28 mei 2019 is er een tweede onderzoek gedaan en het advies is de boom te verwijderen. Het rapport is te vinden op: https://www.duiven.nl/voorgenomen-kap-treurbeuk-landgoed-welleveld.

Omgevingsvergunning

In het bestemmingsplan “Landgoed Welleveld 2016” is de Treurbeuk aangewezen als “Beeldbepalende boom” waarvoor een omgevingsvergunning benodigd is om de boom te kunnen kappen. De omgevingsvergunning voor het kappen van deze boom wordt binnenkort aangevraagd en gepubliceerd.

 Nadere informatie

Voor meer informatie is op 30 augustus, tussen 13.00 uur en 15.00 uur, een boomtechnisch adviseur aanwezig op Landgoed Welleveld om verdere uitleg te geven.

 Herplant

Op de plaats van de Treurbeuk wordt een nieuwe boom van enige omvang terug geplant. Gedacht wordt aan een Walnoot.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!