Voorjaarswandeling Kleine Gelderse Waard

66 Views

Op zondag 5 april a.s. organiseert het Toeristisch Informatie Centrum ’t Gelders Eiland in Tolkamer opnieuw een voorjaarswandeling. In samenwerking met het IVN is een fraaie route uitgezet, die zal voeren door het rietmoeras Aerdt en het stiltegebied van de Kleine Gelderse Waard. De wandeling start om 9.30 uur en zal tot ongeveer 12.30 uur duren. De startlocatie is restaurant Heerlijckheid in Herwen, Molenstraat 9, 6914 AC Herwen. Het rietmoeras Aerdt is een struinpad dat loopt van de Aerdtseweg (bij de Aerdtsebrug) over de zomerkade van de Oude Rijn door het natte natuurgebied van Twickel naar het trekpontje over de Oude Rijn in Aerdt en is in 2014 geopend. De aansluitende Kleine Gelderse Waard, een voormalig 60 hectare groot weidegebied langs de boorden van de Oude Rijn, is in de afgelopen jaren door eigenaar Twickel tot op de oude rivierbodem van zijn kleidek ontdaan waardoor een glooiend natuurgebied is ontstaan. Deels rijk, deels arm, deels droog, deels nat, ideaal voor de beoogde flora en fauna. Vooral voor vogels zoals de bruine kiekendief, zwarte stern, watersnip, rietgors, grote karekiet en roerdomp. Die laatste twee zijn bijna uit Nederland verdwenen, maar weer te spotten in deze waard. Deze natuurontwikkeling komt ook ten goede aan bewoners zoals reeën, bevers en dassen en aan overwinteraars, waaronder lepelaars, ganzen en eenden. Om het open karakter van dit gebied blijvend te waarborgen wordt het van de vroege lente tot in de late herfst begraasd door Limousine-koeien. De begeleidende gidsen zullen dit alles voor u toelichten. Vanwege de kwetsbare natuur is de Kleine Gelderse Waard niet toegankelijk. Met slechts een beperkt aantal excursies, waaronder deze voorjaarswandeling, en in samenwerking met de IVN is dit wel mogelijk. Een unieke kans dus om kennis te maken met dit voor Nederland ongekend fraaie natuurgebied!

Voor deelname aan deze voorjaarswandeling kunt u zich opgeven via de website van het Toeristisch Informatie Centrum: www. gelderseiland.nl. of tijdens openingstijden telefonisch via (0316) 769024

De kosten bedragen €6,– p.p. inclusief begeleiding door gidsen, koffie/thee en cake. Vanaf 9.00 uur worden de deelnemers in het restaurant ontvangen. Na afloop van de wandeling bestaat de mogelijkheid te genieten van een drankje/hapje of een lunch. Als u gebruik wilt maken van de lunch kunt u dit doorgeven voor de start van de wandeling.

Gezien de aard van de wandeling (struintocht) wordt passend schoeisel (stevige wandelschoenen/laarzen) dringend aangeraden. Het meenemen van honden is in dit kwetsbare gebied niet toegestaan!

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!