Theo Janssen erelid van schietvereniging Jemmy Tell

66 Views

Het jaarfeest van schietvereniging Jemmy Tell uit Loo kreeg afgelopen vrijdag (11 mei) een verrassende wending. Afscheidnemend voorzitter Theo Janssen werd in het bijzijn van de leden benoemd tot erelid van de vereniging. Theo is al sinds de oprichting betrokken bij Jemmy Tell en doet nu een stapje terug. Robin Nijsen neemt de voorzittershamer per direct over.

Theo is één van de twee leden die sinds de oprichting in 1977 onafgebroken lid zijn geweest van Jemmy Tell. Het grootste deel van de tijd heeft hij tevens een bestuursfunctie vervuld. In twee periodes was hij secretaris. Van 1992 tot 2018 is hij onafgebroken voorzitter geweest. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor alle inzet die hij heeft getoond. Om die reden is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij erelid wordt. Theo blijft lid van Jemmy Tell en zal zich nog regelmatig op de schietbaan laten zien.

Frisse wind
Bij de schietvereniging waait een frisse wind. Het ledenaantal groeit en in het bestuur zijn diverse mutaties geweest. Twee ambitieuze twintigers zijn toegetreden: Robin Nijsen (voorzitter) en Eva van Noppen (bestuurslid). Zij willen, net als de andere bestuursleden, nog meer mensen, jong en oud, interesseren voor de schietonderdelen die Jemmy Tell aanbiedt. De vereniging neemt deel aan wedstrijden, organiseert deze ook en oefent eens per twee weken op vrijdagavond in het schuttersgebouw in Loo.

 

Foto gemaakt door: Jacques Kok

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).