Liemerse Uitdaging

6dfe856fDe Liemerse Uitdaging bemiddelt tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Liemerse Uitdaging wil maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organiseren door structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Om hiermee de leefkwaliteit te bevorderen voor inwoners van de gemeente Montferland, met name voor mensen in een kwetsbare positie.

Lees verder op de website van de Liemerse Uitdaging.