zondag, juli 14, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeNieuws uit de regioLiemERS++ jaagt initiatieven van inwoners en gebiedspartijen aan

LiemERS++ jaagt initiatieven van inwoners en gebiedspartijen aan

In LiemERS++ werken overheden en private partijen samen aan het behoud van een leefbaar platteland. De organisatie kijkt terug op een succesvol jaar. Met ondersteuning van LiemERS++ kunnen verschillende projecten op het gebied van economie en leefbaarheid nu gerealiseerd worden: afgelopen anderhalf jaar zijn elf projecten voorbereid en bij de provincie ingediend; deze hebben alle subsidie ontvangen. De provincie draagt in totaal € 425.000 bij; het gebied zelf investeert in totaal € 430.000. Daarnaast werken LiemERS++ en provincie Gelderland samen in het opstellen van een leefbaarheidsagenda voor het gebied en zijn op initiatief van LiemERS++ de toeristische routestructuren meegenomen in het gebiedsproces van de Rijnstrangen.

LiemERS++ is de opvolger van de gebiedscommissie. De Liemerse gemeenten, het waterschap Rijn en IJssel en de private partijen in het landelijk gebied (LTO Liemers Montferland, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, Liemers Trots en Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen) werken nauw samen om met name opgaven en wensen op sociaal – en economisch terrein te stimuleren en vooral te realiseren. Daarvoor hebben zij in 2015 met ca. 40 partijen in het gebied een programma voor een vitaal Liemers platteland opgesteld en aan de provincie aangeboden. Met dit gebiedsaanbod is de basis gelegd voor een goede samenwerking tussen de Liemers en de provincie. Deze samenwerking resulteert nu in de honorering van 11 projecten uit het gebied.

Als eerste heeft LiemERS++ gebiedsinitiatieven rond leefbaarheid ingediend bij de provincie. Met de ontvangen subsidies wordt er in Rijnwaarden gewerkt aan krachtige kernen en is de Stichting Vrienden van de Breuly opgericht, een samenwerking tussen de Sterrenwacht, dorpsraad Ooij, de Hengelsportvereniging, Leefklimaat Zevenaar en Imkersvereniging de Liemers. Deze stichting is in samenwerking met de gemeente Zevenaar aan de gang met kleinschalige ontwikkeling en beheer van de Breuly. Met een subsidieregeling routestructuren geven een aantal private partijen (werkgroep Natuur en Recreatie van Dorpsraad Groessen, Stichting Vrienden van de Breuly, Watersportcentrum de Bijland en Stichting met het Paard op Pad Rijnwaarden) een impuls aan de vrijetijdseconomie in de Liemers. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is een subsidie aanvraag ingediend in het kader van de landschapsregeling. Deze subsidie stelt gebiedspartijen als de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen (VSR) en ook dorpsraden in Rijnwaarden in staat om ondersteuning van SLG twee klompenpaden te ontwikkelen, en met de dorpen te werken aan een ‘Levend Landschap’. In totaal gaat het om projecten met een waarde van € 855.000 en een subsidie van € 425.000.

Een aantal subsidie aanvragen liggen ter beoordeling bij de provincie: een lokaal voorstel ‘Hartplan’ van Groessen, en een projectvoorstel vanuit Liemers Trots (organisatie voor streekproducten) en LTO Liemers / Montferland om de korte ketens in de Liemers een stap verder te brengen. De gemeenten worden daarbij betrokken vanuit hun faciliterende rol.
Bovendien zijn er een aantal aanvragen in voorbereiding. Zo werken gebiedspartijen, Liemerse gemeenten en provincie Gelderland gezamenlijk aan een actieplan Leefbaarheid voor de Liemers. Én is er een aanvraag voor cultuurhistorische initiatieven in voorbereiding. Steeds weer is de provincie daarbij gecharmeerd en onder de indruk van de kwaliteit van de initiatieven én de samenwerking tussen de Liemerse partijen. Juist deze vaak privaat-publieke samenwerking en het Liemerse schaalniveau maken deze projectvoorstellen voor de provincie interessant omdat de combinatie van lokaal en regionaal tot een versterking van de individuele voorstellen leidt.

Kaartje: DLHG

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 De nieuwe brochure van Kunstwerk! is uit.
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties