Gemeente Duiven in gesprek met COA over opvang vluchtelingen

87 Views

De gemeente Duiven en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben gisteren overleg gevoerd over de opvang van vluchtelingen. Doel van het gesprek was het bespreken van de vraag van het COA aan gemeenten in Nederland om capaciteit beschikbaar te stellen voor opvang van vluchtelingen. Tijdens het gesprek is het gehele scala van voorzieningen aan bod geweest: crisisnoodopvang (72 uur), noodopvang, AZC en woonruimte voor statushouders.

Om de vraag van het COA te kunnen beantwoorden wil de gemeente zich eerst intern beraden op eventuele (on)mogelijkheden. Ook is de gemeente van mening dat er eerst overleg nodig is met samenleving, de gemeenteraad en andere betrokken partijen. Daarbij kunnen dan ook de actuele ontwikkelingen op Rijksniveau worden meegenomen, zoals afspraken over kleinschalige voorzieningen en verruimde regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening.

Tijdens het gesprek van afgelopen donderdag zijn geen concrete locaties besproken. Afgesproken is om in november een vervolgafspraak te plannen.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!