vrijdag, september 22, 2023
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
Home Blog Pagina 487

Buurtzorg Zevenaar breidt uit met Team 3

Wijkverpleging hoort bij de wijkverpleegkundige niet bij de manager. Die slogan van Buurtzorg Nederland raakte zes doorgewinterde verpleegkundigen zo, dat ze besloten om samen een Buurtzorg team op te zetten. 29 februari was het dan zover:  Buurtzorg Zevenaar Team 3 werd actief.

Buurtzorg Nederland met hoofdkantoor in Almelo werkt met een landelijk netwerk van lokale zelfsturende teams. Deze teams met wijkverpleegkundigen leveren verzorging en verpleging aan huis, van het geven van tijdelijke hulp bij voorbeeld het geven van oogdruppels, tot aan ziekenhuis verplaatste zorg of zelfs intensieve zorg van chronisch zieken.

Zelfsturend betekent dat een team geen manager heeft. De aanvullende taken (zoals inkoop, arts bezoeken, administratie) worden onderling verdeeld. “Iedereen is een professional  met een eigen extra takenpakket. We rouleren deze zodat iedereen van alles af weet en elkaar kan vervangen indien nodig”, vertelt Buurtzorg Zevenaar Team 3. “Een dure manager is daardoor niet nodig, dat geld blijft mooi over voor de zorg van onze cliënten.”

Buurtzorg bepaalt zelf de zorgvraag van een cliënt en de benodigde tijd. Dit wordt zorgvuldig overwogen. “In deze tijd waarop overal gekort wordt op de zorg is dit een verademing. De menselijke maat regeert weer. Dat is niet alleen prettig voor de cliënt maar ook voor de wijkverpleegkundigen zelf. Als ik na het aantrekken van iemands steunkousen nog even napraat over bijvoorbeeld de begrafenis van een dierbare, dan kan dat. Wij leggen verantwoording af aan elkaar. En dat is altijd in het belang van de cliënt.”.

In  Zevenaar zijn nu drie teams van Buurtzorg actief. Elk team heeft haar eigen werkgebied. Voor Team 3 is dat Zonnemaat, Methen, Ooij en Masiusplein.

Meer informatie of aanmelden: zevenaar3@buurtzorgnederland.com / 06 12 18 62 99.

 

Foto 1: Het kantoor aan de Doesburgseweg in Zevenaar.

Foto 2: De wijkverpleegkundigen en initiatiefneemsters van Buurtzorg Zevenaar Team 3 voor hun kantoor. Achter van links naar rechts: Annemiek Krijt, Anita Jansen, Annelies Wolberts en Sandra Kooreman. Voor van links naar rechts: Annelies Uffing en Sabine Krechting.

 

image1

 

 

De Griethse Poort organiseert dansavonden

De Griethse Poort organiseert op een aantal zaterdagavonden per jaar dansavonden met live muziek. Iedere keer is er een andere band en altijd zeer goede dansmuziek!

Deze avond is voor alle 45 plussers, die graag een gezellige avond met klassieke dansen als foxtrot, Engelse wals, Tango etc. willen mee maken. U kunt heerlijk dansen, andere mensen leren kennen en onder het genot van een hapje en een drankje heeft u de avond van uw leven. U krijgt van ons 2x op de avond een gratis hapje aangeboden. Kortom, een avond om eens mee te maken. Er is ruime parkeergelegenheid.

Zaterdag 16 april speelt voor u allround orkest Twilight. De entree bedraagt: € 8,00 p.p.

Meer info op onze website.

Nuttige zienswijzen ontwerp herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

De colleges van B&W van Rijnwaarden en Zevenaar hebben achttien zienswijzen op het herindelingsontwerp ontvangen. Inwoners en andere belangstellenden zijn overwegend positief over de nieuw te vormen gemeente. Twee zienswijzen zijn minder positief. Er zijn aandachtspunten en steunbetuigingen benoemd. De aandachtspunten worden zoveel mogelijk in het herindelingsadvies meegenomen.

Veel voorkomende aandachtspunten in de zienswijzen zijn:

  • behoud van korte lijnen tussen inwoners en bestuur
  • instandhouding en zo mogelijk verbetering van openbaar vervoer
  • behoud voorzieningen in de dorpen (onderwijs, sport, cultuur)
  • harmonisatie belastingen (OZB en toeristenbelasting)
  • samenwerking met (Duitse) buurgemeenten intensiveren
  • stimuleren werkgelegenheid en toerisme

Negatieve zienswijzen
De indieners van twee zienswijzen zijn tegen de fusie. Zij geven aan dat een fusie niet tot kostenverlaging leidt. Er is geen verplichting meer vanuit het rijk om grotere gemeenten te vormen. Grotere gemeenten zouden leiden tot minder betrokkenheid van de burgers, afname van daadkracht van de gemeente en procedures duren langer.

Gespreksavonden

De gemeenten organiseerden vier gespreksavonden. Doel van deze avonden was tweeledig: informeren en in gesprek gaan met de inwoners. Aan de hand van stellingen is er gesproken over de gevolgen van de herindeling voor de dienstverlening, economie, toerisme, openbare ruimte, verkeer, zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Circa 300 inwoners hebben de gespreksavonden bezocht. Ook de bezoekers van de gespreksavonden waren overwegend positief over de voorgenomen fusie, ook zij hebben aandachtspunten voor het vervolgtraject meegegeven. Deze aandachtspunten komen veelal overeen met de inhoud van de ingediende zienswijzen.

Zienswijzeperiode
Het herindelingsontwerp lag van 4 februari tot en met 31 maart ter inzage. In deze periode is gelegenheid geboden om zienswijzen kenbaar te maken. Inwoners zijn via de lokale weekkrant, de website en sociale media geïnformeerd en gevraagd een zienswijze in te dienen.

Als de beide gemeenteraden op 24 mei hun fiat geven aan het herindelingsadvies, wordt het voor definitieve besluitvorming doorgezonden naar provincie en rijk.

Foto Sjoerd Geurts

Nieuwe invulling huishoudelijke ondersteuning in Doesburg succesvol

De gemeente Doesburg is er in geslaagd in 2015 de huishoudelijke ondersteuning op een nieuwe manier in te vullen, waarbij kwaliteit en kwantiteit zijn gegarandeerd voor inwoners en zorgaanbieders. Bovendien lukt dit binnen de financiële afspraken. Dit blijkt uit de Evaluatie Gestructureerd Huishouden, die het College van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad van Doesburg.

De huishoudelijke ondersteuning in Doesburg heet “gestructureerd huishouden”. Dit is een maatwerkvoorziening, die bedoeld is om voldoende structuur in een huishouden aan te brengen. Bij dit maatwerk kan onder andere horen: de (brood)maaltijd voorbereiden, boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden en de verzorging van kleding en linnengoed.

De huishoudelijke ondersteuning is vorig jaar bij ruim 360 inwoners van Doesburg opnieuw beoordeeld. Bij 35% van de cliënten is deze ongewijzigd gebleven. Bij iets meer dan de helft van de cliënten (58%) is de hulp gewijzigd en is maatwerk opnieuw vormgegeven. Bij 7% werd de huishoudelijke ondersteuning stopgezet om diverse redenen, zoals verhuizing of opname in een instelling.

Wethouder sociaal domein Peter Bollen is blij met het resultaat: “We hebben gericht gekeken naar wat er bij mensen thuis nodig is. Dat is het maatwerk zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die bedoelt. Ik ben tevreden dat we hierin geslaagd zijn en dat we dit met 20% minder middelen kunnen uitvoeren in 2016’.

De gemeente ontving 18 bezwaarschriften van cliënten die een herindicatie hebben gekregen. In 13 gevallen onderzoekt de gemeente nog of de ingevulde huishoudelijke ondersteuning voldoende is. Bij 9 gevallen is de ondersteuning bijgesteld. 5 bezwaarschriften werden na informatie ingetrokken.

Doesburg gaat in 2016 op de ingeslagen weg verder in zogenaamde ‘overlegtafels’ met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers. Het College van B&W heeft besloten zich te verbinden aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Deze Code staat voor een duurzame partnerschap en maakt de marktprijzen voor huishoudelijke ondersteuning duidelijk.

Duiven staat op 4 en 5 mei in vuur en vlam voor vrede

In de nacht van 4 op 5 mei haalt Loopgroep FRoS (Fun Running on Sunday) uit Duiven voor de tweede keer het bevrijdingsvuur op in Wageningen. Vanuit Wageningen wordt het vuur hardlopend in estafette o.a. via Loo en Groessen naar Duiven gebracht. Loco-burgemeester Sjef van Groningen ontsteekt rond 08.00 uur het Duivens bevrijdingsvuur bij het oorlogsmonument aan de Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat.

Spectaculair middagprogramma
In de middag van 5 mei barst het hart van Duiven uit zijn voegen. Naast de vroege estafette vanuit Wageningen van de loopgroep FRoS, wordt er dit jaar een spectaculair middagprogramma gepresenteerd op het Remigiusplein in Duiven. Vanaf 11.00 uur draaien de films ‘de Bevrijding’ en ‘Bevrijding in de Liemers’ in de OGTENT. Voor de liefhebbers is de bibliotheek deze middag helemaal ingericht op dit thema. Buiten is het plein autovrij om alle ruimte te geven aan de activiteiten, zoals een indrukwekkende foto -expositie van veteranen door fotografe Anne Makaske. Prachtig wordt het gevelconcert met een nieuwe hymne van Guus Carpaij gespeeld door o.a. de klokken van de Sint Remigiuskerk.

De Duivense Vuurwachter
Rond 13:00 uur opent loco-burgemeester Sjef van Groningen het middagprogramma. Hij overhandigt het vredesvuur dat bij het oorlogsmonument is opgehaald aan de Duivense vuurwachter. Daarna neemt de vuurwachter plaats op zijn vuurtroon en bewaakt de hele middag het vuur vanaf deze plek. Naast zijn eigen bewakers geven vuurspuwers van ‘Flames of Fire’ een vlammende show.

Bekijk de film ‘Oorlogswinter’
Om 14.00 uur wordt de film ‘Oorlogswinter’, naar een boek van Jan Terlouw, getoond in de OGTENT. Kaarten zijn voor € 2,50 bij de OGTENT te koop. Dit is inclusief een consumptie en een gratis exemplaar van ‘Oorlogswinter’. Rond 16.00 kan het boek worden gesigneerd door Jan Terlouw. Vervolgens geeft hij een korte toespraak op het Remigiusplein. Dit luidt het einde van de middag in. Nadat de Duivense Vuurwachter de troon heeft verlaten laten Jan Terlouw, Sjef van Groningen en ‘Flames of Fire’ de troon beheerst in vlammen opgaan.

Organisatoren
De organisatie van dit evenement is in handen van Loopgroep FRoS, OGTENT en HOPE XXL. HOPE XXL wil het (WOII) verleden in gedachten houden met als grondhouding dat na deze verschrikkelijke periode in De Liemers geen oorlog meer heeft plaatsgevonden. Dat er na die enorme strijd en opoffering er veel energie en inspanning door de plaatselijke bevolking is geleverd in de opbouw van de regio waardoor wij in het begin van de 21ste eeuw in vrede, vrijheid en welvaart kunnen leven en daar betrekkelijk weinig voor hebben moeten doen. Het is een van de 16 TR8-projecten die in gang gezet gaan worden door HOPE-XXL met tal van partners uit Duiven om te komen tot een welzijnswaardering van de bevolking met gemiddeld een 8.

Duitse bigband baJAZZo treedt op met Zevenaarse zangeres

De Duitse bigband baJAZZo treedt zondag 10 april op met de Zevenaarse zangeres Carla Herlfterkamp. Het door Doe Jazz’81 georganiseerde concert vindt vanaf 14.30 uur plaats in Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’ in Doetinchem.

In Emmerich aan de Neder-Rijn bevindt zich het geografische centrum van de BaJAZZo bigband. Musici uit Kleve en omstreken en uit de Achterhoek vormen hier een internationale mix in een klassieke bigband bezetting. De artistieke leiding over deze 19-koppige band ligt vanaf augustus 2007 in handen van Christian Mallach.  Zij spelen de traditionele swing-arrangementen, rock, funk en latin, maar ook eigentijdse composities.

Recensie van het laatste concert met Andy Haderer in Kleve bij de Klever Jazzfreunde: 

“Die Deutsch-Niederländische Formation präsentierte gekonnt einen Mix aus zeitgenössischem Bigbandswing, Balladen, die zum Träumen einluden und Rock-, Funk- und Latin-Nummern, teilweise aus dem Fundes der WDR-Bigband. Gesangsnummern wie „Caravan“ oder „Georgia on my mind“, die von der Sängerin Carla Herlfterkamp gefühlvoll und gekonnt intoniert wurden, rundeten das abwechslungsreiche Programm ab”.

Info: www.doejazz81.nl

 

Foto: Henk van Raaij

Reddingsbrigade De Breuly in actie voor eigen clubkas

RB De Breuly uit Zevenaar komt in actie om geld op te halen voor de eigen clubkas. De club doet mee aan de Nationale Belweken van de VriendenLoterij. Dit is een landelijk initiatief om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier een financieel steuntje in de rug te geven. RB De Breuly wil met de inkomsten uit de Nationale Belweken graag activiteiten voor de jeugd realiseren.

Van februari tot en met mei 2016 organiseert de VriendenLoterij voor de tiende keer de Nationale Belweken. Op 13 april van 18.30 tot 21.30 uur bellen leden van De Breuly andere clubleden en hun aanhang met de oproep mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas. Als 50 deelnemers bijvoorbeeld met één lot een heel jaar voor een club of vereniging meespelen, dan levert dit de clubkas 4.612,50 euro op. Bij 150 deelnemers is dat 13.837,50 euro per jaar. De clubleden maken als deelnemers van de VriendenLoterij maandelijks kans op grote (geld)prijzen.

10de jubileum
Dit voorjaar vindt de 10e editie plaats van de Nationale Belweken. Om dit te vieren keert de VriendenLoterij extra geldprijzen uit aan clubs en verenigingen die de meeste loten verkopen. De VriendenLoterij verdeelt 44.000 euro onder maar liefst 28 clubs en verenigingen. Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs en verenigingen vanaf de Nationale Belweken genereren.

FOTO
De foto is gemaakt tijdens een eerdere Breulydag, die mede werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vriendenloterij.

Onderzoek: klanten positief over uitvoering Wmo in Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2014 en de eerste helft van 2015. Het ging daarbij om cliënten die in het kader van de Wmo met een melding en vervolgens een aanvraag voor een Wmo-voorziening contact hebben gehad met de gemeente. Er zijn nog wat verbeterpunten, maar de uitkomsten van het onderzoek zijn veelal positief.

Uitkomsten
Uit beide onderzoeken is gebleken dat de informatievoorziening over een aantal onderwerpen verbeterd kan worden, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage en de klachtenprocedure. Dit gaat de gemeente verbeteren door naast betere informatievoorziening tijdens het gesprek ook daaraan voorafgaand al informatie over de te bespreken onderwerpen toe te sturen in een folder.
De bejegening door de Wmo consulent wordt veelal als positief ervaren. Cliënten voelen zich op hun gemak, geven aan dat er goed geluisterd wordt en hun situatie goed wordt ingeschat. Zevenaar scoort ook hoog op de mate van begrip en de tijd die er voor de cliënten uitgetrokken wordt. Het totaaloordeel over de dienstverlening door de gemeente was een 7,4 over 2014 en een 7,6 over de eerste helft van 2015.

Achtergrond onderzoek
In het onderzoek naar de klanttevredenheid Wmo over 2014 is door middel van schriftelijke vragenlijsten gevraagd naar de tevredenheid over de totale dienstverlening binnen de Wmo. Het onderzoek over 2015, met name gericht op de ervaringen met het keukentafelgesprek, is gedaan door middel van interviews. Bij alle cliënten die deelnamen aan het onderzoek was er sprake van een melding, een keukentafelgesprek en een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gekomen die verwerkt zijn in concrete acties om de klanttevredenheid te verbeteren.

In week 14 wordt gestart met schriftelijke klanttevredenheidsonderzoeken naar de ervaringen van cliënten die in het kader van de Wmo of Jeugdwet contact hebben gehad met de gemeente in 2015. Dit onderzoek gaat over geheel 2015 en is gericht op de tevredenheid over het totale proces.