zaterdag, mei 25, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeNieuws uit de regioLevenBegroting gemeente Zevenaar een goede basis voor herindeling

Begroting gemeente Zevenaar een goede basis voor herindeling

De nieuwe begroting van de gemeente Zevenaar is de laatste van de huidige coalitie. Een van de kernpunten van deze begroting is dan ook de afronding van de voorgenomen plannen uit het coalitieakkoord ’samen vooruit, werkt’ . Daarnaast is de voorgenomen herindeling met de gemeente Rijnwaarden medebepalend voor de inhoud van deze  begroting. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm dient te zijn.

Het college is verheugd om over meerdere jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarbij is eveneens sprake van een zodanig weerstandsvermogen dat eventuele op te treden financiële risico’s in voldoende mate zijn afgedekt. De begroting biedt het nodige vertrouwen om met een gezonde financiële basis de gemeentelijke herindeling met de gemeente Rijnwaarden aan te gaan.

Sociaal domein: inzet versterken toegang

De gemeente Zevenaar investeert een flink bedrag in de verbetering van de toegang voor de burgers die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein. Er wordt ingezet op een integrale toegang voor de inwoner. Er wordt niet langer, zoals in het verleden, onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige vragen. Op deze wijze wordt de toegang tot sociale ondersteuning efficiënter en eenduidiger.

Investeringsfonds sociaal domein

Naast de vereenvoudigde toegang komt er een investeringsfonds voor het sociaal domein. Voor de komende jaren ligt de focus van de transformatie op innovatie. Daarbij zijn een viertal speerpunten te onderscheiden: productontwikkeling, vergroten zelfredzaamheid, preventie en als laatste punt voorliggende en algemene voorzieningen. Het fonds biedt kansrijke investeringen de mogelijkheid deze adequaat op te pakken en te monitoren op kwaliteit, innovatie en kostenreductie.

Huisvesting vergunninghouders

Vanaf 2017 krijgt de gemeente Zevenaar, net als andere gemeente in Nederland, een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Naast een bijdrage van het Rijk investeert de gemeente in het zo optimaal mogelijk laten verlopen van de huisvesting. Dit betekent onder andere investeren in een uitbreiding van de formatie ter ondersteuning van de vergunninghouders en de organisaties die daarbij ondersteuning verlenen zoals VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Uitvoeren centrumvisie: instellen investeringsfonds

De gemeente Zevenaar staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de opgestelde centrumvisie uit te voeren. Ter ondersteuning hiervan is het investeringsfonds centrum Zevenaar ingesteld. Met dit fonds kan een daadwerkelijke start worden gemaakt met de (her)ontwikkeling van het Zevenaarse centrum, en zo te komen tot een ondernemend, attractief en levendig centrum voor Zevenaar en de regio. Naast de bijdrage door de gemeente Zevenaar worden zo mogelijk andere financiers betrokken zoals provincie, maar ook private partners.

Investeren in duurzaamheid

De gemeente Zevenaar investeert de komende jaren structureel in duurzaamheid. Er wordt een duurzaamheidsfonds ingesteld om goede lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie te kunnen steunen. Zevenaar doet mee met de regionale inkoop van lokaal opgewekte groene energie. Ook investeert de gemeente in onderzoek naar een energieneutraal wagenpark, het verduurzamen van de openbare ruimte en in duurzaamheidsmaatregelen bij vastgoed en installaties.

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 De nieuwe brochure van Kunstwerk! is uit.
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties