College Zevenaar wil papier weer met container in gaan zamelen

205 Views

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor het invoeren van een nieuwe manier van oud papier inzamelen. Als de raad akkoord gaat ontvangen alle laagbouwwoningen in de gemeente Zevenaar in het najaar van 2016 een minicontainer aan huis, waardoor het scheiden van oud papier nog gemakkelijker wordt.

De containers hebben een inhoud van 180 liter en zijn bedoeld voor laagbouwwoningen. Tot nu toe wordt oud papier los aangeboden. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat de inzameling van oud papier in een container betere resultaten oplevert. Meer oud papier in de container betekent meer hergebruik van grondstoffen en minder restafval.

Wat gaat veranderen?

Alle laagbouwwoningen in de gemeente Zevenaar ontvangen naar verwachting in oktober de papiercontainer op proef. Mocht na drie maanden blijken dat de container niet bevalt, dan kan een bewoner deze alsnog teruggeven. De ervaring van andere gemeenten is dat een grote meerderheid van de gebruikers het gemak waardeert en de container wil houden. De inzameldagen en de frequentie van het inzamelen van oud papier veranderen niet.

Voor bewoners van hoogbouwwoningen en gebruikers van verzamelcontainers blijft de wijze van inzamelen gelijk. Zij blijven papier aanbieden zoals ze dat nu ook doen, meestal is dat via een gezamenlijke container.

Inzameling door verenigingen
De inzameling van oud papier wordt verzorgd door verenigingen. De gemeente zorgt voor de voertuigen en de verenigingen leveren vrijwilligers voor de inzameling. De vereniging ontvangt een vergoeding voor het ingezamelde papier. Dit wijzigt niet. Wanneer een vereniging meer oud papier inzamelt, stijgt ook de vergoeding. De verenigingen zijn op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijzigingen van de inzamelmethode.

De gemeenteraad beslist in de openbare vergadering van 27 januari 2016 over het beschikbaar stellen van het krediet voor de aanschaf van de papiercontainers.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!