Duiven schenkt extra aandacht aan goede opvoeding kinderen

62 Views

De gemeente Duiven wil de gewone positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen. Zij gaat dit doen door ‘vindplaatsgericht werken’ breed in te voeren.

Ouders en verzorgers die vragen hebben over opgroeien en opvoeden en hier graag met een professional over willen praten kunnen dit in de gemeente Duiven voortaan doen op een laagdrempelige manier, op plekken waar men zelf regelmatig komt, namelijk op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op de basisschool.

Op het gebied van opvoeding zijn ouders eerste verantwoordelijke voor hun kinderen. Uitgangspunt is de eigen kracht van ouders en hun kinderen, en van de pedagogische omgeving van het kind.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de directe leefomgeving van kinderen en hun ouders is in 2013 een nieuwe werkwijze ontwikkeld. We noemen dit ‘vindplaatsgericht werken’. In 2013 is dit gestart bij peuterspeelzalen. Vanaf dit schooljaar gebeurt dit nu ook bij kinderdagverblijven en alle basisscholen. Op deze ‘vindplaatsen’ is twee keer per maand een jeugdverpleegkundige of een maatschappelijk werker aanwezig. Ouders die een vraag willen stellen over opvoeden en opgroeien kunnen bij deze professional terecht. Ook docenten van basisscholen, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij deze professional gebruik maken van deze mogelijkheid en worden hiermee ondersteund in hun werk. Daarnaast worden op locatie koffieochtenden georganiseerd waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over opvoeden en opgroeien.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!