Monumentencommissie Duiven, Zevenaar

303 Views

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Duiven en Zevenaar hebben in november 2014 besloten om de samenwerking op de beleidsterreinen monumenten en archeologie gezamenlijk vorm te geven.

Bij besluit van beide colleges van 24 maart 2015 is de nieuwe Monumentencommissie Duiven – Zevenaar ingesteld en zijn er nieuwe commissieleden benoemd. Hiermee geven beide gemeente de gezamenlijke belangen op het gebied van erfgoed (archeologie en monumenten) vorm.

Beide bestaande monumentencommissies zijn op 3 april opgeheven en de nieuw gevormde commissie gaat dan aan haar taak beginnen voor zowel het grondgebied van Duiven als Zevenaar. De commissie adviseert beide gemeenten op het gebied van monumenten, archeologie en het cultuurhistorisch landschap. De reden om deze samenwerking te zoeken is   vooral omdat beide gemeenten van mening zijn dat geschiedenis en dus erfgoed niet gebonden is aan gemeente(grenzen) maar grenzen overstijgt,  dus bijvoorbeeld de Liemers in zijn geheel  betreft.  De samenwerking biedt de mogelijkheid om de  monumentencommissie te versterken. Dit laatste is vooral belangrijk voor de vraagstukken, zoals Huize Rijswijck, de A15, herbestemming van grotere monumentale objecten als het Bat en Halsaf  e.d.

De nieuwe monumentencommissie bestaat uit de leden:

De heer M.C. Pieterse, voorzitter

De heer G. Bouwhuis, deskundige restauratiearchitect

De heer P. Polman, deskundige cultuurhistorie

De heer W. Weijkamp, deskundige monumenten en architectuur

De heer J. Habraken, deskundige archeologie

Mevrouw J. Haverkort, deskundige landschapsarchitect

FOTO

Zevenaar heeft met de Buitenmolen een prachtig rijksmonument. Foto: Ina Kotterman

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!