RSD de Liemers vindt in Hal 12 nieuwe huisvestingslocatie

448 Views

De Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD de Liemers) heeft een akkoord gegeven op de huurovereenkomst met de gemeente Zevenaar in Hal 12. Dit betekent dat als alles volgens planning verloopt, de dienst medio 2017 zijn intrek in Hal 12 kan nemen.

Nadat eind april de gemeenteraad al een akkoord gaf op het voorstel om Hal 12 gereed te maken voor de komst van de RSD, zijn met deze overeenkomst belangrijke stappen genomen in het traject om de hal om te vormen tot een cultureel-sociaal-maatschappelijk centrum voor de gehele Liemers. Wethouder Van Norel geeft aan dat het uiteindelijke doel van de invulling van het oude BAT-complex is dat het bijdraagt aan de levendigheid in deze streek. Het huisvesten van de RSD sluit enerzijds aan op deze gemeentelijke visie. Anderzijds is het vestigen van de RSD in Hal 12 een krachtige aanvulling in het Liemerse cultureel-sociaal-maatschappelijke centrum, waarin de diverse te vestigen organisaties elkaar versterken en bijdragen aan de synergievoordelen.

Verhuizing
Nu de overeenkomst is bereikt en de raad akkoord is gegaan met het voorbereidingskrediet, kan het ontwerp voor de verbouw verder worden uitgewerkt. De vervolgstappen zijn het indienen van de bouwaanvraag en het aanbesteden van de werkzaamheden. Vervolgens vinden de technische voorbereidingen plaats en bedraagt de bouwtijd ongeveer driekwart jaar. Dit zou betekenen dat als alles volgens de planning verloopt, de RSD medio 2017 zijn intrek in Hal 12 kan nemen.

De RSD is momenteel gehuisvest in het pand aan de Arnhemseweg 3 in Zevenaar. Eerder al maakte de sociale dienst kenbaar om voor nieuwe huisvesting graag aan te sluiten op het verbouwtraject van het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Zevenaar. Duidelijk was al wel dat de dienst voor de vier Liemerse gemeenten in Zevenaar gecentraliseerd zou blijven. Het besluit om in Hal 12 te vestigen is hierop een logisch vervolg. De vier Liemerse gemeente Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar hebben samen één sociale dienst: de Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD). Deze dienst is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers (SDL).

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!