zaterdag, mei 25, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeAlgemeenZevenaar werkt aan aantrekkelijke woonvisie

Zevenaar werkt aan aantrekkelijke woonvisie

Woonvisie: Samen werken aan een aantrekkelijke toekomst

De Woonvisie voor de gemeente Zevenaar is klaar en wordt in december behandeld in de gemeenteraad . Woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en gemeente Zevenaar hebben deze opgesteld aan de hand van de input die de afgelopen maanden is ontvangen van diverse inwoners en partners.

Begin oktober is de concept versie van de Woonvisie besproken in een klankbordbijeenkomst en hebben een aantal inwoners gereageerd op het concept. Naar aanleiding daarvan is de visie op een aantal punten aangepast.

 

Inspraakreacties

Tijdens de klankbordbijeenkomst en uit de schriftelijke reacties werd bevestigd dat de lijn van de concept Woonvisie inhoudelijk goed is en de juiste prioriteiten zijn gelegd. Daarbinnen kwam nog wel een aantal punten naar voren. Deze punten hebben geleid tot aanpassingen. Voorbeeld is de toevoeging dat het op peil houden van de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk is voor de kwaliteit van de bestaande woningen. Ook is een goede informatievoorziening over het verduurzamen van woningen nodig in de vorm van een energieloket.

 

Gezamenlijke uitvoering

In de Woonvisie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Die zijn op hoofdlijnen, waardoor de partijen op de woningmarkt met hun kennis en inzet zelf tot een invulling kunnen komen. De gemeente kiest voor een faciliterende rol.

De Woonvisie is opgesteld met de huidige kennis, maar de woningmarkt is veranderlijk. Om op koers te blijven, is het nodig een beeld te vormen van de actuele ontwikkelingen en mogelijke koersaanpassingen. Dat zal met enig regelmaat gebeuren, samen met andere partijen op de woningmarkt.

 

Wat zijn de voorstellen?

De focus van Zevenaarse beleid lag de afgelopen jaren op nieuwbouw. Nieuwbouw blijft belangrijk en wordt door de markt opgepakt, maar het is vooral de bestaande woningvoorraad die nu aandacht vraagt. De Woonvisie benoemt ook een aantal concrete maatregelen. De belangrijkste zijn:

–   Gemeente Zevenaar biedt duurzaamheidsleningen aan ter ondersteuning van eigenaren van bestaande woningen bij de modernisering van hun woning.

–   Corporaties verbeteren de energieprestatie van hun woningen. Dat levert lagere woonlasten op voor de huurders.

–   Gemeente Zevenaar zet in op het gelijk houden van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente. Daarmee wordt afgeweken van het rijksbeleid dat inzet op een verkleining van de sociale huurvoorraad.

–   Gezamenlijke inspanning om de slaagkans voor jongeren te verbeteren. In de prestatieafspraken met de corporaties wordt dit nader uitgewerkt.

–   Gemeente Zevenaar houdt de rem op nieuwe bouwlocaties om overaanbod te voorkomen en gaat actief monitoren of er geen vraaguitval in de zwakkere delen van de bestaande voorraad optreedt.

 

Naast deze gerichte maatregelen blijft in de woningmarkt de marktwerking bepalend. De visie wordt voorzien van een Uitvoeringsprogramma waarin vastgelegd wordt hoe dit wordt vormgegeven in de komende vier jaar. Het wordt in elk geval een samenwerking met inwoners, bedrijven, woningcorporaties Baston Wonen en Plavei en andere organisaties.

 

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 De nieuwe brochure van Kunstwerk! is uit.
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties