Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Duiven

57 Views

De gemeenteraad van Duiven laat de commissiestructuur los. Op een vaste dinsdag, één keer in de drie weken, houdt de gemeenteraad nu een Politieke Avond. Vervolgens is twee weken later de Raadsavond. Op de Politieke Avond wordt het gesprek gevoerd aan zogenaamde ‘Ronde Tafels’ of ‘Debat-tafels’ over verschillende onderwerpen. Zowel aan de Ronde tafel als aan de Debat-tafel mogen inwoners aan tafel meepraten. Er zijn verschillende gesprekken tegelijkertijd over diverse onderwerpen. De tafels worden naast elkaar gehouden en kennen een vaste begin- en eindtijd. Op één avond passeren maximaal negen onderwerpen de revue.

Meespreekrecht
De gemeenteraad van Duiven stelt zijn besluitvormingsproces open voor inwoners. Daarmee verrijkt de gemeenteraad zijn eigen besluitvorming. Voorheen konden inwoners alleen inspreken bij een onderwerp, nu mogen zij aan tafel meepraten. Dit zet aan tot meer interactie met, en meer invloed dóór en vóór de inwoners. Naast inwoners zijn ook instellingen, professionals en verenigingen welkom aan tafel. Op deze manier wordt een onderwerp van meerdere kanten belicht. De gemeenteraad hoopt dat van het meespreekrecht veel gebruik wordt gemaakt. Naast het aan tafel meepraten, kunnen ook onderwerpen worden voordragen bij de Agendacommissie om te bespreken aan een Ronde Tafel. De gemeenteraad wil hiermee de input voor zijn beslissingen aanvullen en verbreden. Zo wordt niet alleen vóór maar ook met de inwoners van Duiven besluiten genomen.

Drietrapsraket
Aan de Ronde Tafel wordt vooral informatie met elkaar gedeeld. Deze tafels zijn bedoeld om een compleet beeld over een onderwerp of een voorstel te vormen. Aan de Debat-tafel wordt vervolgens de discussie met elkaar gevoerd: argumenten en standpunten worden met elkaar gedeeld. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op de Raadsavond een besluit over het onderwerp.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter
Raadzaal

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).