Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties vinden elkaar

53 Views

Beter betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een lager inkomen, meer aanbod van sociale huurwoningen, het op peil houden van de slaagkans van woningzoekenden en het verduurzamen van de huurvoorraad. Deze onderwerpen staan in 2017 centraal in de overeengekomen prestatieafspraken tussen de gemeente Zevenaar, Baston Wonen, Plavei en twee huurdersorganisaties.
De raad van Zevenaar heeft op 16 december 2015 de Woonvisie vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor concrete prestatieafspraken die de gemeente Zevenaar, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties nu met elkaar hebben gemaakt. Inmiddels zijn ook de benodigde handtekeningen gezet.

Samenwerken
De vijf partijen gaan hun samenwerking de komende jaren intensiveren. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen zijn voor huurders in de gemeente Zevenaar de belangrijkste partijen en hebben als gezamenlijk streven dat het goed en betaalbaar wonen is in de gemeente Zevenaar. Iedere partij geeft binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan de prestatieafspraken.

Groeiproces
Het is de eerste keer dat de gemeente, de corporaties en de twee huurdersverenigingen (Participatieraad Baston Wonen en Huurderskoepel Montferland een samenwerkingsverband van Huurderbelangenvereniging De Schakel en huurdersvereniging Bergh.) in deze vorm prestatieafspraken opstellen. De partijen zien het maken van prestatieafspraken als groeiproces. De komende twee tot drie jaar worden de afspraken verder verfijnd.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!