Behandeling GVL-dossier ‘on hold’

107 Views

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar heeft dinsdag 12 april besloten om de behandeling van het dossier over de beoogde Gezamenlijke Vreemdelingen-locatie (GVL) onmiddellijk op te schorten. Dit is het directe gevolg van de bijeenkomst van de raadscommissie Samenleving op 5 april. Tijdens deze commissievergadering bleek dat een grote meerderheid van de raadsfracties eerst duidelijkheid wil over de kostenvergoeding door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) rondom de GVL.

Voor de voorbereiding van het besluitvormingstraject over de mogelijke komst van een GVL in Zevenaar is een voorbereidingskrediet nodig van 265 duizend euro. Dit bedrag is onder andere nodig voor projectleiding, communicatie, ambtelijke, beleidsmatige en juridische ondersteuning. Over de vergoeding van deze kosten is nauw contact met het bestuur van de zogeheten ‘kleine keten’. Deze kleine keten bestaat uit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Totdat er duidelijkheid is over wie welke kosten vergoedt, zijn alle voorbereidende werkzaamheden met onmiddellijke ingang stopgezet. Volgens planning zou het raadsvoorstel voor het principebesluit over de mogelijke komst van een GVL behandeld worden in mei. De verwachting is nu dat, voor zowel het principebesluit als het definitieve besluit, de raadsvoorstellen na het zomerreces voorgelegd en behandeld worden.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!