College-onderzoek naar spankracht eigen gemeente

87 Views

Dorp Westervoort staat voor stedelijke uitdagingen

De bevolkingssamenstelling van Westervoort verandert. Dat komt mede door de manier waarop sociale huurwoningen worden toegewezen aan nieuwe huurders. Tijdens de jaren 80 kreeg het IJsseldorp de opdracht om in de nieuwe woonwijken relatief veel sociale huurwoningen te bouwen. Omdat die huurwoningen sinds 2016 worden toegewezen aan huishoudens met een lager inkomen, ontstaat in de Westervoortse nieuwbouwwijken een bundeling van groepen inwoners die een groter beroep op zorg en ondersteuning doen.

Onderzoek

Die ontwikkeling was reden voor het college van b&w om te onderzoeken of de sociale en financiële spankracht van de gemeente in de toekomst onder druk komt te staan. Wethouder Theo Kampschreur: “We zorgen goed voor onze inwoners. Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Maar we moeten nadenken of we misschien ander beleid moeten maken. Ook gaan we met onze partners praten om te zorgen dat de samenstelling van onze bevolking in de toekomst evenwichtig van samenstelling blijft. Hoewel Westervoort zich op dit moment in financiële zin nog goed weet te redden, ziet Westervoort zich voor stedelijke uitdagingen gesteld.”

Stedelijke uitdagingen
Westervoort is populair bij mensen die een nieuwe huurwoning zoeken. Het aantal reacties op vrij gekomen huurwoningen is hoog en de kans om een woning te krijgen laag. Bijna 30% van alle vrijkomende Westervoortse huurwoningen wordt toegewezen aan mensen uit Arnhem, een percentage dat in de buurgemeenten veel lager is. Door het hoge aantal sociale huurwoningen en de toewijzingsregels dreigt in de nieuwe wijken een concentratie van mensen met een grotere kans op armoede en een grotere vraag naar zorg en ondersteuning. Dat lijkt meer op de situatie in de steden dan in de kleinere regiogemeenten.

Vergrijzing
De jongere mensen die zich in de jaren 80 in Westervoort vestigden, zijn inmiddels op gevorderde leeftijd. De gemeente verwacht de komende jaren dan ook een toenemende vraag voor ondersteuning bij het huishouden. Die ontwikkeling neemt de gemeente mee bij het nadenken over haar beleid.

Spreiding
De gemeente zal samen met woningcorporatie Vivare kijken naar de toewijzing van huurwoningen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om te zorgen voor een evenwichtige bevolkingsopbouw op die plekken waar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van inwoners op dit moment al hoog is.

Beleid en financiën
Ook gaat het college van B&W in gesprek met de gemeenteraad over de vraag of de uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot aanpassingen van beleid. Uitgangspunt blijft dat iedere inwoner die zorg nodig heeft, goede zorg krijgt. De gemeente vindt het belangrijk om goed voor haar inwoners te zorgen en te zorgen voor een fijne leefomgeving waar iedereen een plek vindt om te wonen.

Westervoort weet zich in financiële zin nog altijd goed te redden. In de financiering die de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt, wordt deels rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de bevolking en de verhoogde vraag die dit oplevert voor inkomensondersteuning, WMO-voorzieningen en jeugdzorg.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!