Doesburg komt chronisch zieken en gehandicapten tegemoet

708 Views

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg heeft een nieuw uitvoeringsplan gemaakt om Doesburgse chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een laag inkomen financieel tegemoet te komen. Het College kiest hierbij voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico van de zorgverzekering.

Deelnemers van de collectieve zorgverzekering via Menzis GarantVerzorgd3 krijgen een vergoeding ter hoogte van het wettelijk eigen risico in de zorgverzekering van € 385,–. Deze vergoeding wordt door de gemeente betaald.

Hiernaast komt er een regeling waarbij inwoners van Doesburg met een chronische ziekte of handicap en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (en niet zijn aangesloten bij de collectieve verzekering van Menzis), een vergoeding kunnen ontvangen van € 300,–. Ook deze vergoeding wordt door de gemeente betaald.

Ten slotte kunnen Doesburgse inwoners die niet tot deze twee bovengenoemde groepen behoren maar wel chronisch ziek of gehandicapt zijn, bij de gemeente een tegemoetkoming in zorgkosten aanvragen van € 70,–. Deze vergoeding is ongeacht de hoogte van het inkomen. Voorwaarde voor deze laatste maatregel is wel, dat de gemeenteraad de financiële jaarrekening van de gemeente goedkeurt. Het College van B&W gaat hierin namelijk voorstellen dat een gedeelte van het budget dat in 2015 is overgebleven kan worden gebruikt voor deze groep mensen.

Omdat het budget dat hiermee gemoeid is pas beschikbaar komt als de gemeenteraad over dit voorstel van het College van B&W een positief besluit neemt, zal na het besluit van de raad via de lokale media duidelijk worden hoe men in aanmerking kan komen voor deze tegemoetkoming.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!