Doesburg vangt geen grote groepen asielzoekers op

44 Views

In Doesburg zijn geen locaties waar grote groepen asielzoekers (200-400 personen) kunnen worden opgevangen. Dat blijkt uit het onderzoek dat het college van B&W heeft gedaan naar de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in Doesburg.

De gemeenteraad had daartoe opdracht gegeven via een raadsbrede motie. Het college heeft de raad inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op dit moment op zoek naar noodopvanglocaties voor 200 to 400 mensen. Omdat er in Doesburg geen geschikte locaties zijn gevonden, is de opvang van de baan.

De gemeente heeft daarnaast een taakstelling om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Voor de invulling van deze taakstelling werkt de gemeente samen met particulieren en Woonservice IJsselland. In 2015 was de taakstelling 21 personen en voor het eerste half jaar van 2016 is de taakstelling: 14 personen. Het is mogelijk dat het COA in de toekomst naar kleinschaliger locaties gaat zoeken. Als die vraag bij de gemeente komt, wordt de situatie weer opnieuw bekeken.

 

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!