Gemeente Zevenaar en Baston Wonen onderzoeken bouw van 30 flexwoningen

30 Views

Voldoende betaalbare huurwoningen
De gemeente Zevenaar en Baston Wonen werken samen aan het versnellen van nieuwbouwwoningen. De
vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente Zevenaar blijft groot. Hierbij zien we ook nieuwe
woonvragen.
Een van de oplossingen is het bouwen van flexwoningen als aanvulling op het huidige woningaanbod.
Hierover zijn partijen in gesprek.

Reisenakker geschikte locatie voor flexwonen
In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het Plan Woningbouw vastgesteld. Het versnellen van de
woningbouw en het bouwen van meer betaalbare woningen is onderdeel van dit plan. Ook zijn mogelijke
locaties voor flexwoningen aangegeven die daarna zijn onderzocht. De locatie Reisenakker is door het
college van burgemeester en wethouders als een geschikte locatie aangewezen.

Versnellen nieuwbouwwoningen
Flexwoningen kunnen sneller gerealiseerd worden. De procedures voor deze woningen zijn korter dan bij
reguliere woningbouw. Ook gaat de bouw van de woningen sneller. Met deze woningen kunnen we op
kortere termijn een bijdrage leveren aan de krapte op de woningmarkt vooral voor starters, statushouders
en spoedzoekers.

Het streven is om eind van dit jaar 30 flexwoningen te realiseren. De komende tijd onderzoeken de
gemeente en Baston Wonen gezamenlijk de haalbaarheid.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!