zaterdag, april 13, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeNieuws uit de regioRijnwaarden en Zevenaar akkoord met herindelingsontwerp

Rijnwaarden en Zevenaar akkoord met herindelingsontwerp

De gemeenteraden van Rijnwaarden en Zevenaar hebben gisteravond, 27 januari, in hun raadsvergaderingen ingestemd met het herindelingsontwerp. Met deze instemming hebben de raden het licht op groen gezet voor een samenvoeging van gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar per 1 januari 2018.

Beide raden hebben een tweetal wijzigingen in het voorgelegde ontwerp aangebracht. Eén om aandacht te vragen voor de verbetering van de route langs de Witte Kruis als belangrijke ontsluiting in de nieuwe gemeente. Met de andere wijziging hebben de gemeenteraden een naar hun oordeel onduidelijke en mogelijk verwarring veroorzakende paragraaf over de belastingdruk grotendeels geschrapt. Tenslotte zijn in beide raden moties aangenomen, waarin onderwerpen zijn aangegeven, die nog aandacht en/of uitwerking behoeven in de vervolgfase en zijn de colleges een aantal richtlijnen meegegeven voor de communicatie over het herindelingsontwerp.

Herindelingsontwerp
In het herindelingsontwerp wordt ingegaan op het waarom van de samenvoeging. Daarnaast worden onder andere ook de dienstverlening en het financiële toekomstbeeld toegelicht. Ook staan de grenzen van de nieuwe gemeente beschreven in het herindelingsontwerp.

Het herindelingsontwerp ligt vanaf 4 februari 2016 ter inzage bij de publieksbalies in de gemeentehuizen van Rijnwaarden en Zevenaar. Het ontwerp is ook te downloaden via de websites: www.zevenaar.nl of www.rijnwaarden.nl.

Zienswijze indienen
Nu het herindelingsontwerp is vastgesteld, kan de volgende stap in het herindelingsproces gezet worden: de zienswijzenprocedure. Tijdens deze procedure, die loopt van 4 februari tot en met 31 maart 2016, kan iedereen die dat wil een zienswijze op het herindelingsontwerp indienen. Met een zienswijze maken mensen kenbaar wat ze van de herindelingsplannen vinden.

Dialoog
Parallel aan de wettelijke zienswijzenprocedure gaan de gemeenten de komende periode debatavonden organiseren met inwoners, bedrijven en organisaties. Door met inwoners in gesprek te gaan willen de gemeenten peilen of er draagvlak is voor de herindeling.

Van ontwerp naar advies
De ingediende zienswijzen worden na 31 maart door de Stuurgroep Herindeling beoordeeld en waar mogelijk in de plannen verwerkt. Zo ontstaat het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. Dit advies wordt op 19 april 2016 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Daarna volgt het wettelijke herindelingstraject dat uiteindelijk moet leiden tot een akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. Na dit akkoord is de herindeling een feit en vormen Rijnwaarden en Zevenaar vanaf 1 januari 2018 een nieuwe gemeente.

Meer informatie
Meer informatie over het herindelingsproces, de debatavonden en het indienen van een zienswijze volgt vanaf 3 februari via de websites van de beide gemeenten.

 

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties