Herstructurering bedrijventerrein Het Ambacht in Westervoort

111 Views

Op dit moment ligt er een eerste versie van het businessplan, met richtingen en oplossingen om de ruimtelijke kwaliteit van het terrein te verbeteren. Dit plan wordt met behulp van de ondernemers verder vormgegeven. Belangrijke aandachtspunten zijn parkeren, uitstraling en bewegwijzering. De gemeente Westervoort heeft adviesbureau Stec Groep ingeschakeld om het businessplan te schrijven. “Inmiddels heeft het bureau gesprekken gehad met verschillende ondernemers”, vertelt wethouder Hans Sluiter. “Deze input wordt verwerkt in het uiteindelijke plan.”
Tijdens een speciale bijeenkomst voor ondernemers zijn vier projectgroepen geformeerd die zich gaan bezighouden met de onderwerpen bestemmingsplan/detailhandel, KVO-B schoon, heel en veilig en profilering van Het Ambacht. Per groep is er een zogenaamd 5×4 plan opgesteld.
Hans Sluiter: “Deze deelprojecten vormen een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke businessplan. Samen geven we het vorm. Het is daarom van belang dat ondernemers duidelijk aangeven wat de verwachtingen en doelen zijn ten aanzien van deze onderwerpen en welke acties daarbij genomen moeten worden. Wat nu al sterk naar voren komt, is dat de ondernemers van de gemeente meer duidelijkheid wensen over regels en handhaving.”

Een belangrijk onderwerp in de uiteindelijke herstructurering gaat over de uitstraling en profilering van het Ambacht. De gemeente wil nog dit jaar het businessplan vaststellen en concreet aan de slag.

Bron: Dus/Lindus

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!