Nieuw gemeentewapen voor Zevenaar

131 Views

Het college van B&W stelt de gemeenteraad een nieuw gemeentewapen voor dat door de Hoge Raad van Adel, de hoogste autoriteit op dit gebied, is ontworpen. De wens voor een nieuw gemeentewapen komt voort uit het ontstaan van de nieuwe gemeente Zevenaar na de herindeling met voormalig gemeente Rijnwaarden per 1 januari 2018.

 Passend en heraldisch

Het nieuwe wapen combineert de elementen uit de heraldische rechterschildhelften van de wapens van voormalig Zevenaar en Rijnwaarden. Dit zijn de karbonkel, de straalvormige figuur ontleend aan het wapen van het graafschap Kleef, respectievelijk de burcht met tolhek. Over de karbonkel heen gaat een klein hartschildje met de voor Zevenaar zo kenmerkende gotische hoofdletter Z. Die komt voor op oude zegels en in de wapens van de stad. De omschrijving van dit wapen luidt: ‘In keel een karbonkel van goud waar overheen een hartschildje van goud, beladen met een gotische hoofdletter Z van sabel. In goud een burcht van keel, geopend en verlicht van het veld en voor de deuropening een slagboom van zilver’.

Gebruik van het gemeentewapen

Na verlening door Zijne Majesteit de Koning heeft Zevenaar het gebruiksrecht op het gemeentewapen. De gemeente maakt gebruik van het wapen voor allerlei representatieve doeleinden, zoals bij officiële aktes, de ambtsketen en toga en ambtskostuum. Gebruik door derden is in principe niet toegestaan. Inwoners die gebruik willen maken van het gemeentewapen kunnen schriftelijk een verzoek indienen.

Procedure

De keuze voor het nieuwe gemeentewapen is onderwerp van besluitvorming door de gemeenteraad in november 2018. Daarna wordt een officieel verzoek tot verlening van het wapen gestuurd aan Zijne Majesteit de Koning.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!