Nieuwe bouwmogelijkheden aan De Strijp en De Kilder

72 Views

Maandag 19 februari 2018 is er een informatieavond over de bouwmogelijkheden aan De Strijp en De Kilder in Beinum. De gemeente wil daar bouwkavels van 400 tot 800 m2 uitgeven.

De huizen die volgens de plannen van de gemeente gebouwd kunnen gaan worden, zijn modern en eigentijds. Aan De Kilder komen ‘eigentijds Hollandse’ woningen. Die bestaan uit één of twee bouwlagen met daar bovenop een kap, in een modern jasje. De huizen aan De Strijp worden ‘modern kubistisch’. Eenvoudig en doelmatig, met heldere rechte hoeken.

Kavelpaspoort
In het nieuwe bestemmingsplan staan eisen waaraan de woningen moeten voldoen, maar die staan ook in het zogeheten ‘kavelpaspoort’. Daarin staat helder, duidelijk en preciezer wat bedoeld wordt met ‘een eigentijds Hollands huis in een modern jasje’ of ‘een modern kubistisch woonhuis’.
De paspoorten staan onder de naam ‘Het Podium’ of ‘De Coulisse’ op de website van de gemeente. Vanaf 20 februari 2018 zijn ze ook verkrijgbaar bij de plaatselijke makelaars.

Gasloos
In de kavelpaspoorten staat ook dat alle woningen binnen het plangebied gasloos worden gebouwd. Om toch voldoende energie te krijgen, is een slimme combinatie nodig van onder meer uitstekende isolatie, optimale zonligging en alternatieve energiebronnen.
Mooie bijkomstigheid: het bouwen van een energie neutrale woning (0 op de meter) levert in Doesburg een korting op de grondprijs op van € 20,- per m², inclusief BTW.

Belangstelling?
Belangstellenden krijgen drie weken de tijd om zich voor een bouwkavel in te schrijven. De gemeente maakt op haar pagina in de Regiobode, haar website en Facebookpagina bekend wanneer de inschrijvingstermijn begint.
Inschrijven voor een bouwkavel is op dit moment (eind januari, begin februari) dus nog niet mogelijk, maar iedereen kan wel al aangeven belangstelling te hebben. Wie dat heeft gedaan, wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. En dus ook van de datum van de start van de verkoopperiode!
Vooraanmelden kan bij de gemeente en via de plaatselijke makelaars. Er kunnen aan de vooraanmelding geen rechten worden ontleend. Adres gemeente: info@doesburg.nl en Philippus Gastelaarsstraat 2 — 6981 BH DOESBURG.
Wanneer meerdere mensen dezelfde kavel willen, zal een notaris de kavel via loting toewijzen.

Bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan gaat nog uit van een traditionele vorm van bouwen, met onder meer een verplichte kap. Veel kopers willen anno nu echter een modernere, eigentijdsere woning. Om die mogelijk te maken, heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan ‘Beinum 2012 – De Strijp 2018’ ontwikkeld.
Tot 8 maart 2018 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Adres: info@doesburg.nl of postbus 100, 6980 AC te Doesburg.
Mondeling reageren kan ook. Daarvoor moet u een afspraak maken via de heer H. Schuiling (0313 481401). Het is ook mogelijk het bestemmingsplan op het stadhuis in te zien of te raadplegen via www.doesburg.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).