dinsdag, juni 18, 2024
No menu items!
Liemers Actueel is vernieuwd
HomeNieuws uit de regioNuttige zienswijzen ontwerp herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

Nuttige zienswijzen ontwerp herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

De colleges van B&W van Rijnwaarden en Zevenaar hebben achttien zienswijzen op het herindelingsontwerp ontvangen. Inwoners en andere belangstellenden zijn overwegend positief over de nieuw te vormen gemeente. Twee zienswijzen zijn minder positief. Er zijn aandachtspunten en steunbetuigingen benoemd. De aandachtspunten worden zoveel mogelijk in het herindelingsadvies meegenomen.

Veel voorkomende aandachtspunten in de zienswijzen zijn:

  • behoud van korte lijnen tussen inwoners en bestuur
  • instandhouding en zo mogelijk verbetering van openbaar vervoer
  • behoud voorzieningen in de dorpen (onderwijs, sport, cultuur)
  • harmonisatie belastingen (OZB en toeristenbelasting)
  • samenwerking met (Duitse) buurgemeenten intensiveren
  • stimuleren werkgelegenheid en toerisme

Negatieve zienswijzen
De indieners van twee zienswijzen zijn tegen de fusie. Zij geven aan dat een fusie niet tot kostenverlaging leidt. Er is geen verplichting meer vanuit het rijk om grotere gemeenten te vormen. Grotere gemeenten zouden leiden tot minder betrokkenheid van de burgers, afname van daadkracht van de gemeente en procedures duren langer.

Gespreksavonden

De gemeenten organiseerden vier gespreksavonden. Doel van deze avonden was tweeledig: informeren en in gesprek gaan met de inwoners. Aan de hand van stellingen is er gesproken over de gevolgen van de herindeling voor de dienstverlening, economie, toerisme, openbare ruimte, verkeer, zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Circa 300 inwoners hebben de gespreksavonden bezocht. Ook de bezoekers van de gespreksavonden waren overwegend positief over de voorgenomen fusie, ook zij hebben aandachtspunten voor het vervolgtraject meegegeven. Deze aandachtspunten komen veelal overeen met de inhoud van de ingediende zienswijzen.

Zienswijzeperiode
Het herindelingsontwerp lag van 4 februari tot en met 31 maart ter inzage. In deze periode is gelegenheid geboden om zienswijzen kenbaar te maken. Inwoners zijn via de lokale weekkrant, de website en sociale media geïnformeerd en gevraagd een zienswijze in te dienen.

Als de beide gemeenteraden op 24 mei hun fiat geven aan het herindelingsadvies, wordt het voor definitieve besluitvorming doorgezonden naar provincie en rijk.

Foto Sjoerd Geurts

OOK INTERESSANT?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertenties -
 De nieuwe brochure van Kunstwerk! is uit.
 TV beugels of audio beugels kopen? Dat doe je bij de TV beugel Specialist!
 Film brengt een gevoel over

Meest gelezen

Nieuwste reacties