Nieuwe invulling huishoudelijke ondersteuning in Doesburg succesvol

90 Views

De gemeente Doesburg is er in geslaagd in 2015 de huishoudelijke ondersteuning op een nieuwe manier in te vullen, waarbij kwaliteit en kwantiteit zijn gegarandeerd voor inwoners en zorgaanbieders. Bovendien lukt dit binnen de financiële afspraken. Dit blijkt uit de Evaluatie Gestructureerd Huishouden, die het College van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad van Doesburg.

De huishoudelijke ondersteuning in Doesburg heet “gestructureerd huishouden”. Dit is een maatwerkvoorziening, die bedoeld is om voldoende structuur in een huishouden aan te brengen. Bij dit maatwerk kan onder andere horen: de (brood)maaltijd voorbereiden, boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden en de verzorging van kleding en linnengoed.

De huishoudelijke ondersteuning is vorig jaar bij ruim 360 inwoners van Doesburg opnieuw beoordeeld. Bij 35% van de cliënten is deze ongewijzigd gebleven. Bij iets meer dan de helft van de cliënten (58%) is de hulp gewijzigd en is maatwerk opnieuw vormgegeven. Bij 7% werd de huishoudelijke ondersteuning stopgezet om diverse redenen, zoals verhuizing of opname in een instelling.

Wethouder sociaal domein Peter Bollen is blij met het resultaat: “We hebben gericht gekeken naar wat er bij mensen thuis nodig is. Dat is het maatwerk zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die bedoelt. Ik ben tevreden dat we hierin geslaagd zijn en dat we dit met 20% minder middelen kunnen uitvoeren in 2016’.

De gemeente ontving 18 bezwaarschriften van cliënten die een herindicatie hebben gekregen. In 13 gevallen onderzoekt de gemeente nog of de ingevulde huishoudelijke ondersteuning voldoende is. Bij 9 gevallen is de ondersteuning bijgesteld. 5 bezwaarschriften werden na informatie ingetrokken.

Doesburg gaat in 2016 op de ingeslagen weg verder in zogenaamde ‘overlegtafels’ met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers. Het College van B&W heeft besloten zich te verbinden aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Deze Code staat voor een duurzame partnerschap en maakt de marktprijzen voor huishoudelijke ondersteuning duidelijk.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!