Onderzoek: klanten positief over uitvoering Wmo in Zevenaar

109 Views

De gemeente Zevenaar heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2014 en de eerste helft van 2015. Het ging daarbij om cliënten die in het kader van de Wmo met een melding en vervolgens een aanvraag voor een Wmo-voorziening contact hebben gehad met de gemeente. Er zijn nog wat verbeterpunten, maar de uitkomsten van het onderzoek zijn veelal positief.

Uitkomsten
Uit beide onderzoeken is gebleken dat de informatievoorziening over een aantal onderwerpen verbeterd kan worden, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage en de klachtenprocedure. Dit gaat de gemeente verbeteren door naast betere informatievoorziening tijdens het gesprek ook daaraan voorafgaand al informatie over de te bespreken onderwerpen toe te sturen in een folder.
De bejegening door de Wmo consulent wordt veelal als positief ervaren. Cliënten voelen zich op hun gemak, geven aan dat er goed geluisterd wordt en hun situatie goed wordt ingeschat. Zevenaar scoort ook hoog op de mate van begrip en de tijd die er voor de cliënten uitgetrokken wordt. Het totaaloordeel over de dienstverlening door de gemeente was een 7,4 over 2014 en een 7,6 over de eerste helft van 2015.

Achtergrond onderzoek
In het onderzoek naar de klanttevredenheid Wmo over 2014 is door middel van schriftelijke vragenlijsten gevraagd naar de tevredenheid over de totale dienstverlening binnen de Wmo. Het onderzoek over 2015, met name gericht op de ervaringen met het keukentafelgesprek, is gedaan door middel van interviews. Bij alle cliënten die deelnamen aan het onderzoek was er sprake van een melding, een keukentafelgesprek en een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gekomen die verwerkt zijn in concrete acties om de klanttevredenheid te verbeteren.

In week 14 wordt gestart met schriftelijke klanttevredenheidsonderzoeken naar de ervaringen van cliënten die in het kader van de Wmo of Jeugdwet contact hebben gehad met de gemeente in 2015. Dit onderzoek gaat over geheel 2015 en is gericht op de tevredenheid over het totale proces.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!