Pleinregels de Horizon Ooi tegen jeugdoverlast

312 Views

Iedereen is welkom op het schoolplein van de Horizon in wijk De Ooi. Ondanks hardnekkige overlast wil de schoolleiding het schoolplein voor iedereen toegankelijk houden. Dat is een belangrijke functie van het plein in de wijk voor iedereen die wil spelen, sporten of kletsen. Om dat te realiseren zijn, samen met ongeveer 30 jongeren van 11 t/m 19 jaar, pleinregels gemaakt.

Helaas was er sprake van overlast. Daarom werken we samen met de jongeren om het schoolplein weer schoon, heel en veilig te maken. De schoolleiding, de politie, de jongerenwerker en de gemeente pakken het nu samen aan. ‘Het was vaak zo dat we ‘s ochtends eerst de rommel die de jongeren achterlieten moesten opruimen voordat de kinderen konden spelen. Het opruimen deden de kinderen, de ouders en het schoolpersoneel samen’, aldus locatieleider Ton van Eemeren. ‘Door de overlast zoals: vernielingen, geluidsoverlast, scooters op plein, zijn we genoodzaakt om maatregelen te nemen. We denken dat we nu in samenwerking goede maatregelen hebben getroffen’.

Vraag aan de buurt

Naast de pleinregels wordt door de gemeente en de politie extra gecontroleerd voor en na 22.00 uur. De jongeren die zich niet gedragen worden beboet en/of mogen niet meer op het schoolplein komen. Na 22.00 uur geldt een algeheel verblijfsverbod.

De kinderen van de Horizon Ooi hebben bij de buurtbewoners een brief in de bus gedaan met de oproep om de jeugd aan te spreken op de pleinregels en/of een melding te doen bij de politie van de overlast.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!