Prestatieafspraken Vivare, Huurdersvereniging en gemeente Westervoort ondertekend

101 Views

 

Woningcorporatie Vivare, Huurdersvereniging Tweestromenland en de gemeente Westervoort hebben gezamenlijk prestatieafspraken voor 2017 vastgesteld. De nieuwe Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties, gemeenten en huurders jaarlijks afspraken maken over hun gezamenlijke inzet op alles wat te maken heeft met het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente. Op maandag 5 december 2016 hebben de drie partijen de prestatieafspraken ondertekend.

 De afspraken gaan over beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen, de kwaliteit daarvan en zaken die te maken hebben met leefbaarheid.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Ruim 80% van de ongeveer 1850 huurwoningen van Vivare in Westervoort wordt verhuurd voor een bedrag lager dan € 628,67 per maand. Wanneer Vivare woningen wil verkopen, vindt daarover eerst overleg met de gemeente en de huurdersvereniging plaats. Speciale aandacht is er in 2017 voor de positie van jongeren op de woningmarkt. Hier doen de gemeente Westervoort en Vivare komend jaar onderzoek naar. Indien noodzakelijk wordt bekeken of voor deze groep maatwerk mogelijk is om hun positie op de woningmarkt te verbeteren.

Kwaliteit

Duurzaamheid is als thema meegenomen in de afspraken. Vivare gaat per jaar bij zo’n 155 woningen energiebesparende maatregelen uitvoeren (in de periode tot 2020).

Leefbaarheid

De gemeente en Vivare werken al nauw samen in de zogenaamde gebiedsteams, waar leefbaarheidskwesties met alle betrokken partijen worden besproken. Ook wordt de samenwerking op het gebied van huurachterstanden verder geïntensiveerd, waarbij alle partijen zich tot het uiterste inzetten om huurachterstanden te voorkomen.

 De prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

 

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!