Regie op Energie: energie besparen met hulp van relaties

105 Views

Het vertrouwen is groot. De eerste helft van dit jaar mikt initiatiefnemer Groene Allianties De Liemers (GADL) op honderd deelnemers aan het nieuwe project Regie op Energie (RoE). Hiermee richten bedrijven en organisaties zich met behulp van hun eigen accountant en installateur op energiebesparing waarmee ze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

De overheid heeft bedrijven en organisaties verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of sneller terugverdienen. De deadline hiervoor ligt op 1 juni 2019. Om dit te waarborgen en controleren wordt op diezelfde datum de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties van kracht. In de praktijk betekent dit dat grote energieverbruikers (vanaf 50.000 kWh) en aardgasverbruikers (vanaf 25.000 m3) een rapport moeten maken met daarin de genomen maatregelen en dat vervolgens moeten opsturen naar de overheid.

“Deze informatieplicht is ingesteld omdat het toezicht en de handhaving van de energiebesparingseis niet soepel loopt”, vertelt Wim Nabbe van Groene Allianties de Liemers.“Daarmee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Door een informatieplicht te presenteren, komt de informatie vrij waarmee ook de handhaving beter mogelijk wordt. Tegelijk moedigt de informatieplicht het bedrijfsleven aan om ook daadwerkelijk met energiebesparing te starten.”

Samenwerking

Regie op Energie (RoE) is ontwikkeld door Groene Allianties De Liemers in samenwerking met BlueTerra, Stolwijk Kelderman, Installateurs Kremer, Pola, Van Dorp, energieconsultants WTA en Sunna Energie. “Maar Regie op Energie is geen project van alleen deze partijen. Het staat open voor alle accountants, installateurs en e-consultants in de Liemers. Het is in feite een meerjarige procesaanpak gericht op energiebesparing én het voldoen aan de wettelijke energiebesparings- én informatieplicht.”
Concreet besparen bedrijven met behulp van Regie op Energie op de kosten voor energiecontracten en energieverbruik . Daarnaast investeren ze met de te nemen maatregelen in waardevermeerdering van het bedrijfspand. “Door de focus op energiebesparing maak je ook je eigen bedrijfsprocessen efficiënter”, aldus Nabbe. “Daarnaast verhoog je voor werknemers het comfort in de bedrijfsomgeving, draag je als bedrijf bij aan een schoner omgevingsklimaat en voldoe je aan de wetgeving. Het mooie is dat er voor alle deelnemende partijen – of het nu gaat om installateurs, accountants of energieconsultants – verdienmodellen zijn. Iedereen wordt er vrolijk van.”

Overheidssubsidies

Regie op Energie maakt gebruik van overheidssubsidies. Het project is opgezet onder de vlag van Groene Allianties de Liemers. Wim Nabbe: “Er ontstaan landelijk allerlei initiatieven die zich richten op energiebesparing en informatieplicht. Ik ben trots op onze toch wel unieke aanpak. Wij laten geen eenmalig kunstje zien maar richten ons op een meerjarige aanpak. Daarbij is onze kwaliteit gewaarborgd. Iedereen die meedoet krijgt jaarlijkse, gecertificeerde trainingen.”

Regie op Energie heeft voor deelnemende partijen bewust verdienmodellen ingebouwd, zodat het op termijn zonder subsidie kan draaien. De overheid heeft deze aanpak inmiddels goedgekeurd. Gemeenten en hun omgevingsdiensten hebben het initiatief inmiddels een ‘groen vinkje’ gegeven. “Al zijn we dit achter de schermen nog aan het afdichten. Het mooie is dat wij insteken op vertrouwde relaties. Het bedrijf kan zijn eigen accountant en huisinstallateur inschakelen. Het is een model waar stapsgewijs de komende jaren nieuwe diensten en producten aan gehangen kunnen worden.”

Bron: Lindus magazine DUS, Foto Jacques Kok

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!