Samen werken aan mooi water in Westervoort

75 Views

Water in Westervoort

Schoon en mooi water staan hoog op de agenda van de gemeente Westervoort en het waterschap. Bijna alle wateren worden beheerd en onderhouden door het waterschap Rijn en IJssel. Gemeente en waterschap hebben allebei belangrijke en wettelijke taken in de openbare ruimte; zij zijn verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving. Het waterschap voor het water, de gemeente onder andere voor de openbare ruimte.

Door samen te werken en het beheer op elkaar af te stemmen kunnen de krachten gebundeld worden om te werken aan schoon en voldoende water. Heel concreet gebeurt dat bijvoorbeeld door het beheer aan de oppervlaktewateren op elkaar af te stemmen: het onderhoud aan de oevers samen oppakken/uitvoeren. De gemeente en het waterschap stemmen hun werkzaamheden dus  op elkaar af, zodat het werk efficiënt wordt uitgevoerd en de kwaliteit van de leefomgeving wordt gewaarborgd.

Het werk vindt continu plaats en periodiek wordt het werk op elkaar afgestemd.

Meldpunt voor zwerfvuil in waterpartijen

Het is belangrijk dat de kwaliteit van het water op peil blijft, zodat Westervoort voldoende en schoon oppervlaktewater heeft. De gemeente en het waterschap werken hier hard aan. U kunt ook uw steentje bijdragen door geen afval of brood in het water te gooien. Ziet u ergens grote hoeveelheden drijfvuil in het water liggen? Meld dit bij het waterschap. Dat kan via www.wrij.nl.

water in westervoort

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!