Vier koninklijke onderscheidingen in Zevenaar

516 Views

Bijna 27 april. Tijd voor de traditionele lintjesregen. In Zevenaar werden vier mensen gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving: Sabine Nijland (49), Gerrit Dercksen (80), Bennie Claes (70) en Wim Jansen (61). Alle vier zijn ze nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sabine Nijland heeft zich jarenlang voor maatschappelijke activiteiten ingezet. Naast haar werk als pastoraal werkster heeft zij bijgedragen aan het opzetten en realiseren van een 2-tal maatschappelijke projecten, te weten Voedselbank Zevenaar en Stichting Cord South Sudan. Ook heeft zij in het verleden haar steentje bijgedragen aan het Maatjesproject Zevenaar. Hier heeft zij op persoonlijke titel mensen begeleid, waarbij Caritas financiële bijstand heeft verleend.

Gerrit Dercksen is sinds 1968 tot heden vrijwilliger bij en bestuurslid (2001-heden) van RK Parochie H. Andreas/Maria Koningin (sinds 2010 Sint Willibrordusparochie). Hij was onder andere actief als collectant en secretaris van de collectantencommissie. Daarnaast was hij voorzitter van de parochieadviesraad en lid van de bouwcommissie. Ook verzorgde hij de opvang van missionarissen van de Paters van de Heilige Geest als zij over waren uit Afrika. Sinds 2010 is hij adviseur van de bouwcommissie van de Sint Willibrordusparochie. Dercksen was in het verleden medeoprichter en voorzitter van voetbalvereniging SDZZ, vrijwilliger bij en penningmeester van het Nederlands Architecten Genootschap. Ook was hij actief in de financiële commissie en toelatingscommissie.

Bennie Claes is sinds zijn 9e levensjaar lid van Drumfanfare St. Jan te Babberich. Hij is vanaf 1955 actief lid. In de periode van 1968 tot 1987 was hij bestuurslid. In deze bestuursperiode heeft hij zich ingezet voor diverse activiteiten. Ook is hij van 2001 tot heden actief lid van het Actiecomité van de Drumfanfare. Hij is betrokken bij de opzet en uitvoering van diverse fondsenwerfacties om uniformen en instrumenten aan te schaffen. Daarnaast verricht hij voor de fanfare diverse hand-en-spandiensten. Bij Caleidoz-Senioren Computersoos is hij als vrijwilliger werkzaam. Hij begeleidt senioren die de mogelijkheden van een computer of laptop willen leren kennen.

Wim Jansen is actief lid Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar en bij Carnavalsvereniging De Toetenburgers. Hij is hier jarenlang bestuurslid en penningmeester geweest. Daarnaast was hij actief voor het werven van sponsors, het verzorgen van kerstattenties en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten ter promotie/versterking van de vereniging. Bij Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar is hij betrokken bij diverse activiteiten: het organiseren van de Ooyse middagen, federatieve- en kringconcoursen, Landjuweel, rommelmarkt, schuttersfeest en het verrichten van diverse hand-en-spandiensten. Bij sv OBW heeft hij jarenlang de kantinediensten “gedraaid” en is hij leider van het seniorenteam geweest.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Repeat speelt Rumours!

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!